19 Maja 2022 21:24
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
Kuratorium Oświaty
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

OFERTA SZKOŁY
Bezpłatne zajęcia szachowe
Bezpłatne zajęcia szachowe

Zapraszamy na realizację zadania publicznego: „Gminne Szachy w Dąbrowie Tarnowskiej” - bezpłatne zajęcia szachowe dla uczniów naszej szkoły.

Przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat”, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Zajęciach będą odbywały się w każdy poniedziałek od godziny  15:00 do 16:00 – świetlica szkolna.                                          

Projekt dofinansowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i realizowany przy pomocy Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Ogrodnicy NG przystąpili do kolejnego etapu projektu "Tradycyjny Sad"
Ogrodnicy NG przystąpili do kolejnego etapu projektu "Tradycyjny Sad"

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Przygotowaliśmy projekt i za otrzymane pieniądze z grantu zakupiliśmy drzewka wiśniowe oraz rośliny miododajne.

11.05 zrobiliśmy miejsce pod nasze uprawy i urządziliśmy nasz nowy sad.

Klasa 7 i 8 ostro zabrała się do pracy. Po dwóch godzinach drzewka były już posadzone, podsypane urodzajną ziemią i dobrze podlane.

Zadbaliśmy również o miętę, lawendę, nasturcje i aksamitki. Będą zwabiać owady w czasie kwitnienia wiśni.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

Projekt kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Opracowanie Renata Błasiak

Kolejny duży sukces Karola w karate
Kolejny duży sukces Karola w karate

7 maja 2022 r. w  Krośnie  odbył się Ogólnopolski  Turniej Karate Shinkyokushin, w którym uczestniczył Karol Kogut uczeń klasy IV.  Organizowany był przez  Klub  Sportowy BUDO.

W turnieju brało udział  400 zawodników z całej Polski.

Turniej zakończył się   bardzo dużym sukcesem Karola, który zajął III miejsce w kategorii kumite w Ogólnopolskim Turnieju Karate.

 Serdecznie gratulujemy!!!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

27 kwietnia rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. pod Honorowym Patronatem: Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Konkurs został ogłoszony 17 lutego 2022 roku przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.

Celem konkursu było:

- zachęcanie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,

- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko,

- kreowanie postaw szacunku dla tradycji szkoły,

- rozwijanie współpracy między szkołami,

- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria - klasy I - III z tematem „Ksiądz Jerzy Popiełuszko
    w oczach dzieci”,
  • II kategoria - klasy IV - VIII z tematem „Życie i czyny Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Prace należało nadesłać do 25 marca 2022 roku.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku organizatorzy konkursu powołali Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący – Irena Klich nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Członkowie: Stanisław Stroński – artysta plastyk  z Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Miodowska-Zawiślak – przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dorota Grzesik - nauczyciel plastyki, Bernadeta Pabian – nauczyciel techniki.

Komisja w dniu 07.04.2022 roku przeliczyła i podzieliła prace zgodnie

z ustalonymi przedziałami wiekowymi.

W konkursie wzięło udział 13 szkół podstawowych z całej Polski noszących imię Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Były to szkoły z następujących miejscowości:

- SP Kępki (Ulan-Majorat)

- Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

- SP Lutcza

- SP Jelna (Gródek nad Dunajcem)

- SP Bukowa (Biłgoraj)

- SP Majdan Sieniawski (woj. podkarpackie)

- SP nr 6 Nowy Sącz

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów koło Dębicy

- SP Krajno (Górno)

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- SP Kopki (Rudnik nad Sanem)

- SP Górsk (Zławieś Wielka)

- SP Nieczajna Górna

Na konkurs wpłynęło 212 prac. W przedziale klas I – III napłynęło 110 prac,
z klas IV – VIII – 102 prace.

Przy wystawianiu oceny Komisja brała pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność, estetykę, samodzielność wykonania.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach:

  • W przedziale klas I – III

I nagroda – Karol Raduj - SP Majdan Sieniawski                

II nagroda – Julia Jamróz – SP Kopki

III nagroda – Kamila Szerszeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Ignacy Bawół – SP Majdan Sieniawski

Wyróżnienia:

- Nadia Pleśniarska – SP Kopki

- Marcel Kalinowski – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- Oliwia Serwarczyk – SP Górsk

- Artur Michalczyk – SP Nieczajna Górna

- Mikołaj Widleński – Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

 

  • W przedziale klas IV – VIII

I nagroda – Samuel Warzecha – SP Nieczajna Górna

II nagroda – Gabriela Żmuda – SP Lutcza

III nagroda – Kamila Walczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Michalina Ciuhak - Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

Wyróżnienia:

- Roksana Puła – SP Nieczajna Górna

- Victoria Leśniak – SP Kopki

- Izabela Próchniewicz – SP Kępki

- Gabriela Górowska – SP Jelna

- Amelia Szafulska – SP Krajno

 

Podziękowania za udział: SP Bukowa, SP Nowy Sącz.

Sponsorami nagród był Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej,   Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym, Rada Rodziców SPNG.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników!

Galeria: https://www.facebook.com/photo?fbid=1596843950686886&set=pcb.1596844984020116

Ogólnopolski Turniej Wiedzy BRD
Ogólnopolski Turniej Wiedzy BRD

29 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W Turnieju wzięło udział 11 drużyn z naszej gminy, rywalizując w dwóch kategoriach.

W turnieju uczestniczyły dwie drużyny przygotowane przez panią Renatę Sojka. Młodsza grupa wiekowa w składzie: Daria Nowak klasa V, Paulina Chudy klasa V, Adam Ciąbor klasa V, Adrian Sojka klasa V zajęła I miejsce i awansowała do turnieju powiatowego. Grupa II w składzie : Julia Partyńska klasa VII, Konrad Wybraniec klasa VII, Kacper Wybraniec klasa VII zajęła klasa II miejsce.

Natomiast 08.04 br. odbył się finał powiatowych eliminacji XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych.

Do walki o tytuł mistrzów powiatu dąbrowskiego stanęło 11 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe w dwóch grupach wiekowych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.

Tegoroczne eliminacje powiatowe odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas turnieju uczestnicy rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego oraz przystąpili do konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W klasyfikacji I grupy wiekowej (10-12 lat) zwyciężyła drużyna naszej szkoły  w składzie: Daria Nowak klasa V, Paulina Chudy klasa V, Adam Ciąbor klasa V, Adrian Sojka klasa V.

Natomiast w drugiej grupie wiekowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Drużyna naszej szkoły otrzymała awans do finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Opracowanie: Renata Sojka

Jubileusz 10-lecia nadania imienia naszej szkole
Jubileusz 10-lecia nadania imienia naszej szkole

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez ks. Stanisława Bielenia, na którą zostały przywiezione ze Skrzyszowa koło Dębicy Relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Akademia odbyła się 27 kwietnia, a swoją obecnością uświetnili ją: Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Stanisław Ryczek Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Barbara Trzpit Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Tanowie, Wiesław Mendys Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z Radnymi  Kazimierą Wąż i Andrzejem Pabianem, Marta Chrabąszcz Dyrektor CUW w Dąbrowie Tarnowskiej,  Anna Ryczek Główna Księgowa CUW w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Jastrzębiec–Witowska po. Dyrektora MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski Dyrektor DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy  przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,  Sołtysi wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna Jan Bąba i Czesław Podosek, KGW w Nieczajnie oraz uczniowie i licznie zebrani rodzice.

Uroczystość rozpoczął Dariusz Węglowski dyrektor szkoły, który w okolicznościowym przemówieniu przybliżył historię wyboru Patrona sprzed 10. lat oraz sylwetkę Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomniał inicjatywy szkolne na rzecz przybliżenia sylwetki  Księdza Jerzego na przestrzeni minionej dekady.

Następnie dyrektor szkoły odczytał protokół komisji konkursowej, która oceniała 212 prac z 13 szkół z całej Polski. Były to szkoły:

Jury w składzie: Stanisław Stroński Artysta plastyk z DDK w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Zawiślak – Miodowska z MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Irena Klich, Bernadeta, Pabian nauczyciele ze szkoły przyznało nagrody i wyróżnienia:

I kategoria - klasy I - III z tematem „Ksiądz Jerzy Popiełuszko
w oczach dzieci”,

I nagroda – Karol Raduj - SP Majdan Sieniawski                           

II nagroda – Julia Jamróz – SP Kopki

III nagroda – ex aequo:  -Kamila Szerszeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów i Ignacy Bawół – SP Majdan Sieniawski

II kategoria - klasy IV - VIII z tematem „Życie i czyny Księdza Jerzego Popiełuszki”.

I nagroda – ex aequo:  – Gabriela Żmuda – SP Lutcza i Samuel Warzecha – SP Nieczajna Górna

II nagroda - Michalina Ciuhak - Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

III nagroda – Kamila Walczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Patronat Medialny objął Mały Gość Niedzielny.

Sponsorem nagród był Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny  w wykonaniu uczniów, łączący  tradycje (taniec ludowy) z koncertem patriotycznym, przeplatanym recytacjami poświęconymi Patronowi i Ojczyźnie.

Sukcesy naszych uczniów w karate
Sukcesy naszych uczniów w karate

23 kwietnia 2022 r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  II w Radomyślu Wielkim odbył się Klubowy Turniej Karate Shinkyokushin, w którym brało udział trzech uczniów naszej szkoły. Zorganizowany był przez Tarnowski Klub Karate. W turnieju brało udział 150 zawodników.

Turniej zakończył się wysokimi sukcesami naszych uczniów.

W pierwszej kategorii wiekowej:

I miejsce zajął Karol Kogut i III miejsce zajął Samuel Warzecha obydwaj z kalsy IV.

W drugiej kategorii wiekowej III miejsce zajął Kacper Kogut klasa VIII

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!  

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 40,353,832 unikalnych wizyt