13 Maj 2021 04:34
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

OFERTA SZKOŁY
Jubileusz nadania imienia naszej szkole
Jubileusz nadania imienia naszej szkole

Dokładnie 10 lat temu - 12 maja 2011 roku, w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ksiądz Jerzy został naszym patronem, ponieważ był patriotą i prawym człowiekiem.
Dziś mieliśmy świętować w naszej szkole dziesięciolecie tego wydarzenia. To właśnie dziś miała się odbyć uroczysta akademia szkolna z udziałem wielu ważnych osób dla naszej szkoły.

Dziś miało być zupełnie inaczej - miało być pięknie, uroczyście, dostojnie i patriotycznie. Dziś zaskoczyło nas wszystkich.

Dzień Patrona jest dla naszej społeczności szkolnej okazją do refleksji na temat patriotyzmu i naszej osobistej postawy. W dobie dzisiejszych wydarzeń, niech niezłomna postawa naszego patrona będzie dla Was drogowskazem w tym trudnym dla nas wszystkich momencie.

Zdjęcia przypominające tę ważną uroczystość znajdują się w szkolnej galerii: http://spnieczajna.pl/photogallery.php?album_id=109

O naszym Patronie niech przypomną Wam także słowa naszej szkolnej pieśni:

http://spnieczajna.pl/dokumenty/2019_piesn_szkoly.pdf

Tydzień ulgi
Tydzień ulgi

Drodzy Uczniowie!

Nasza szkoła przyłączyła się do kampanii „TYDZIEŃ ULGI” - organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego.

Wszystko po to, aby obniżyć stres i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic i nauczycieli.

Powrót uczniów do szkoły: https://biteable.com/watch/2947394/4bdfb0c7d559a5e42db7929caca13e35edf88140?fbclid=IwAR0XJ_X8PZIKs1hzW5yinmfldpz-WmCphQuntm7Mrfgd2cJ0_J5aYFuWYao

CZEKAMY NA WAS !!!

BEZ PYTANIA

BEZ SPRAWDZIANÓW

BEZ KARTÓWEK

BEZ JEDYNEK

Opracowanie: pedagog szkolny Renata Sojka

Wyniki konkursu na Najlepszego Ilustratora Książek
Wyniki konkursu na Najlepszego Ilustratora Książek

Konkurs na Najlepszego ilustratora książek w roku szkolnym 2020/21 został rozstrzygnięty.

Przypomnijmy, że przeznaczony był dla uczniów klas 1- 3 i trwał od 01. 02. do 23. 04. 2021 r.

Każdy uczestnik zobowiązany był do przeczytania pięciu dowolnych książek - wypożyczonych w szkolnej bibliotece.

Następnie miał wybrać jedną - najciekawszą i wykonać do niej ilustracje – format A3, techniką farb plakatowych oraz napisać krótkie uzasadnienie wyboru książki.

Bardzo ważna w ocenie była samodzielność ucznia.

Komisja konkursowa w składzie panie Dorota Grzesik, Irena Klich i Roksana Kaczówka po obejrzeniu 15 prac wyłoniła zwycięzcę.

Tytuł Najlepszego ilustratora książek w roku szkolnym otrzymała Ewa Pikul – uczennica klasy II.

Zostały także przyznane wyróżnienia: Milena Adamczyk z klasy I, Maja Żelazny z klasy III oraz Julia Wybraniec z klasy II.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Z Waszych prac zostanie przygotowana wystawa, która uprzyjemni powrót uczniom do szkoły.

Galeria prac:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1356937598010857&set=pcb.1356937744677509

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

  • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00.
  • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)     podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)     wychodzi do toalety

3)     kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

13. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający proszeni są,  aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

Powrót najmłodszych uczniów do szkoły od 4 maja
Powrót najmłodszych uczniów do szkoły od 4 maja

Od 4 maja wznowiona zostaje nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkół podstawowych. Przypominam, że na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, czyli ograniczenie liczby osób dorosłych przebywających w budynku szkoły ,obowiązkowa, dezynfekcja rąk i noszenie maseczek.

O kolejnych etapach oraz sposobie organizacji powrotu starszych dzieci do szkoły będę Państwa informował na bieżąco.

Dariusz Węglowski – dyr. SP NG

Sukces w powiatowym konkursie recytatorskim
Sukces  w powiatowym konkursie recytatorskim

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, której patronem jest św. Jan Paweł II, była organizatorem I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ POLAK”.

Konkurs miał na celu przede wszystkim popularyzację Jego poezji. Ze względów epidemiologicznych przeprowadzony został on-line. Wzięli w nim udział również uczniowie naszej szkoły, których recytacja została doceniona przez jury. W kategorii klas IV – VI Julia Puła z klasy VI  zdobyła III miejsce. Również III miejsce, ale wśród uczniów z klas VII – VIII,  wyrecytowała Gabriela Kmieć z klasy VIII. Wyróżnienie w tej kategorii  otrzymał Karol Dobrowolski uczeń klasy VII.

Uczniów do konkursu przygotowali p. Iwona Tańska oraz p. Waldemar Szlosek.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował: Waldemar Szlosek

III Szkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu
III Szkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu

W naszej szkole co roku w kwietniu  odbywa się „Konkurs Piosenki o Zdrowiu”.

Ze względu na pandemię konkurs został przeprowadzony on-line. Każdą klasę reprezentował uczeń wybrany przez wychowawcę.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów. Jury w składzie; p. Kalina Gądek, p. Ewa Kijowska    i p. Robert Pacześniowski, oceniali dobór repertuaru, czystość wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I –III:

I miejsce – Jakub Frąc – klasa I – „Piosenka o niezdrowym jedzeniu”

1miejsce – Maja Żelazny – klasa III – „O zdrowiu”

II miejsce – Julia Wybraniec – klasa II – „Taki duży , taki mały może zdrowym być”

Kategoria klas IV – VIII

I miejsce –Agnieszka Kmieć – klasa VI – „Zdrowego, miłego życia”

II miejsce – Adam Ciąbor -  klasa IV – „O zdrowiu”

III miejsce – Martyna Sitko – klasa VI – „Witaminki”

Wyróżnienia otrzymują:

Nikola Szlosek kl. V, Kacper Kogut kl. VII, Marlena Maziarz kl. VIII.

Dyplomy i nagrody dla uczestników konkursu czekają w szkole. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Śpiewając piosenki o zdrowiu  promujemy zdrowy styl życia, który jest szczególnie ważny w obecnym czasie.

Organizatorami szkolnego konkursu byli: p. Grażyna Kruk, p. Roksana Kaczówka , p. Waldemar Szlosek.

Opracowała: Grażyna Kruk

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.05 33,652,458 unikalnych wizyt