25 Wrzesień 2018 14:40
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
DIAMENTOWY JUBILEUSZ

W niedzielę, 3 czerwca, ks. kanonik Władysław Jaróg świętował jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich. Do czynnego udziału w tej uroczystości została poproszona schola. Dziewczęta ze scholi przygotowały pod kierunkiem nauczycieli: Ireny Klich i Waldemara Szloska (prowadzącego scholę) wzruszający montaż słowno-muzyczny. Zawierał on słowa podziękowania za dotychczasową posługę duszpasterską, budowę kościoła i plebanii oraz serdeczne życzenia na kolejne lata pracy w parafii. Szeregi występujących wzmocniły dzieci z klasy I: Paulina Chudy, Adaś Ciąbor i Daria Nowak oraz Kacper Gałka z klasy II, które w rymowany sposób wypowiedziały serdeczności jubileuszowe. Schola i opiekunowie swój występ zakończyli wręczeniem sześćdziesięciu białych róż, które symbolizowały każdy rok kapłańskiej posługi Czcigodnego Jubilata. Do długiego rzędu dołączyli także ministranci i lektorzy. W imieniu parafii życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej i sołtysi obu wsi. Psalm responsoryjny zaśpiewały: Natalia Wojtas z klasy VII i gimnazjalistka Natalia Misiaszek. 

            Wspólnie z Ks. Jubilatem Eucharystię Najświętszą Ofiarę celebrowali kapłani: ks. prałat Józef Poremba, ks. prałat Stanisław Cyran, rodacy: ks. prałat Stanisław Sojka i o. Tomasz Zieliński (redemptorysta), ks. proboszcz Stanisław Bieleń, ks. prałat Stanisław Kopeć – rezydent sanktuarium w Czudcu (diecezja rzeszowska), ks. Stanisław Saj - rezydent w Słotowej, ks. kanonik Stefan Tokarz – rezydent w Gołkowicach, ks. prałat Kazimierz Pach – rezydent w Kamienicy, ks. Władysław Szyrszeń - rezydent w Trześni, ks. Marek Ryba – proboszcz w Łowisku (diecezja rzeszowska), ks. Wojciech Kościółek – proboszcz w Dzierżaninach. W prezbiterium modlił się ks. prałat Wojciech Chochół – proboszcz w Trześni. Wzruszające słowa przekazane przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża odczytał ks. prałat Stanisław Sojka, który wygłosił także okolicznościową homilię, zakończoną życzeniami: „Niech Bóg kontynuuje w Nim dzieło, jakie rozpoczął w dniu święceń. Niech Matka Boża Bolesna prowadzi Go ku radości, ku Chrystusowi”. W jubileuszowym spotkaniu  uczestniczyli także: rodzina i przyjaciele Ks. Jubilata, kapłani  dekanatu dąbrowskiego i parafianie. Sporo radości przyniosła Ks. Kanonikowi niespodzianka w postaci przejażdżki bryczką prowadzoną przez 7-konną banderię po terenie wsi. Towarzyszyły temu spontaniczne pozdrowienia całych rodzin.

Chcemy również zapewnić o naszej modlitwie w intencji Czcigodnego Księdza Jubilata. Za wszystko „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże” na dalszą posługę w naszej parafii.

Oprac. Irena Klich

Sukces w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2018
Sukces w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2018

29 maja w auli  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się podsumowanie X Wojewódzkiego  Projektu Ekologicznego EKOSZKOŁA 2018, na którym ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody wyróżnionym szkołom i laureatom.

Organizatorem Projektu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem projektu było Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Patronat nad konkursem sprawowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Projekt  był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do  konkursu zgłosiło się w bieżącym roku szkolnym 75 placówek oświatowych z Małopolski z powiatów: brzeskiego, proszowickiego, limanowskiego, dąbrowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, wielickiego, wadowickiego, tarnowskiego, bocheńskiego, krakowskiego, gorlickiego, miechowskiego, oświęcimskiego, suskiego, olkuskiego oraz m.in. z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Nasza szkoła czwarty rok z rzędu aktywnie włączała się projektu wojewódzkiego EKOSZKOŁA podejmując różnorodne  działania, przedsięwzięcia ekologiczne na terenie szkoły oraz poza nią współpracując z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. W bieżącym roku szkolnym zostało złożone sprawozdanie  i prezentacja multimedialna z podejmowanych działań, którą  bardzo wysoko oceniła komisja konkursowa. W tej rundzie nasza szkoła została laureatem zajmując II miejsce w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2018. Nagrody rzeczowe oraz dyplom odebrały uczennice klasy szóstej: Natalia Kijak, Justyna Maziarz, Julia Czerwińska wraz z opiekunem projektu  p. Renatą Sojka.

Udział  w wojewódzkim projekcie ekologicznym przyczynił się do promocji naszej szkoły, podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz przyniósł wymierne korzyści uczniom i szkole.

Opracowanie: Renata Sojka

U STRAŻAKÓW W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
U STRAŻAKÓW W DĄBROWIE  TARNOWSKIEJ

Klasy edukacji wczesnoszkolnej są częstymi gośćmi nie tylko u strażaków w Nieczajnej, ale także w Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W tym roku uczniowie klas I – III zawitali do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na początku czerwca. Wyjazd zorganizowała p. Irena Klich wspólnie z p. Mirelą Kiełbasa i p. Grażyną Kruk.

Dąbrowską strażacką atrakcją od 16 stycznia br. jest sala edukacyjna dla dzieci „Ognik”. Powstała ona w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Przeszkoleni strażacy przygotowali interesującą prezentację multimedialną, ale także zorganizowali najmłodszym zajęcia praktyczne, uczące m.in. ewakuacji z miejsca pożaru oraz powiadomienia Straży Pożarnej o zagrożeniu. Zaprezentowali również w praktyce działanie czujnika czadu i dymu oraz rozprzestrzenianie się dymu w warunkach pożaru. Przypomnieli uczniom wszystkie numery alarmowe do służb ratowniczych oraz obowiązki strażaka. Poinformowali, jak należy się zachować w przypadku różnych zagrożeń (m.in. podczas pożaru w domu i szkole), jak powiadomić służby o niebezpiecznym zdarzeniu, jak rozpoznać znaki ewakuacyjne i ostrzegawcze oraz  ewakuować się z miejsca objętego pożarem. Nauczyli dzieci, czego unikać i jak prawidłowo gasić płonące urządzenia elektryczne, rozpalony olej w kuchni itp. Uczulili uczniów na największe zagrożenie zimowe, czyli zatrucie czadem, często nazywanym „cichym zabójcą”.

Dzieci zostały również zapoznane z wyposażeniem wozu strażackiego. Każdy uczeń wszedł (niekiedy z trudem, szczególnie pierwszoklasiści) do wnętrza samochodu i mógł przez chwilę poczuć się strażakiem. Potem to już był prawie „śmigus-dyngus” – uczniowie „gasili” pożar, niejednokrotnie polewając się wzajemnie wodą.

Zaangażowanie dzieci w te zajęcia pozwala sądzić, że dzielnie sobie poradzą w przypadku ewentualnego pożaru.

Bieg kardynała Stefana Wyszyńskiego - Razem dla Niepodległej
Bieg kardynała Stefana Wyszyńskiego - Razem dla Niepodległej

30 maja 2018r. uczniowie naszej szkoły wzieli udział w rywalizacji z okazji Dnia Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim oraz w związku z realizacjią  Międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej” - w ktorym uczestniczymy razem ze szołą podstawową w Gruszowie Wielkim i Smęgorzowie.

Biegi przeprowadzono z podziałem na kategorie wiekowe: klasy I-III biegały na dystansie 200 metrów,a uczniowie klas IV-VI do pokonania mieli 400 metrów.

Do sportowej rywalizacji przystąpiło 39 uczniów z naszej szkoły. Wyniki naszych reprezentantów przedstawiają się następująco:

Klasy I dziewczęta – 200 m

III miejsce Daria Nowak

Klasy I chłopcy- 200 m

II miejsce Łukasz Łachut

Klasy II dziewczęta- 200 m

II miejsce Kamila Wąż

Klasy II chłopcy-200 m

I miejsce Mateusz Kot

II miejsce Marek Banaś

Klasy III dziewczęta-200 m

I miejsce Julia Puła

II miejsce Agnieszka Kmieć

III miejsce Natalia Kijak

Klasy III chłopcy- 200 m

II miejsce Tobiasz Pikul

III miejsce Patryk Sadko

Klasy IV dziewczeta-400 m

III miejsce Roksana Puła

Klasy V chłopcy- 400 m

I miejsce Adrian Machaj

II miejsce Dawid Kawa

III miejsce  Stanisław Szwajkosz

Klasa V dziewczęta- 400 m

I miejsce Gabriela Kmieć

III miejsce Patrycja Siewierska

Klasy VI dziewczęta-400 m

I miejsce Natalia Kijak

Klasy VI chłopcy-400 m

I miejsce Michał Wójcik

III miejsce Adrian Początek

Klasy VII- chłopcy-600 m

II miejsce Kamil Kowal

Po zakończonej rywalizacji najlepsi biegacze zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami oraz dyplomami. Nasi uczniowie   stanęli  aż 20 razy na podium.  Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy III i V, którzy wywalczyli po pięć medali w swoich kategoriach wiekowych.

GRATULUJEMY!

Opracowanie: Renata Sojka

Audyt kontrolny w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
Audyt  kontrolny w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

29 maja  Zespół  Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przerowadził w naszej szkole audyt kontrolny.

Wizyta podyktowana była udziałem naszej szkoły w projekcie „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”.

Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny, na podstawie którego nasza szkoła może przedłużyć ważność    Certyfikatu „ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne pięć lat.

Sprawdzaniu poddano obszary organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizowanego projektu. W kontroli wzięli udział  funkcjonariusze KWP z Wydziału Prewencji w Krakowie nadkom. Izabelę Ciarka, podkom. Katarzynę Cygal oraz przedstawicielkę KPP w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Agatę Bulwę – asystentkę do spraw nieletnich, dyrektora szkoły p. Dariusza Węglowskiego oraz pedagoga szkolnego p. Renatę Sojka.

Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemu działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządem lokalnym, policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa osób i mienia na terenie placówki, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych.

Sądzimy, że nam się udało!

Opracowanie: Renata Sojka

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w zbiórce makulatury
Po raz trzeci zapraszamy do udziału w zbiórce makulatury

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w zbiórce makulatury.

Za poprzednią akcję otrzymaliśmy piękne podziękowanie.

Razem z innymi zebrano 150 ton makulatury i za uzyskane pieniądze powstały studnie w Kamerunie, Czadzie i Ugandzie.

Jeśli masz jeszcze jakąś makulaturę, przynieś ją do szkoły do 6 czerwca.

   Organizatorzy: Irena Klich i Bernadeta Pabian wspólnie z Parafią

Z MATEMATYKĄ ZA "PAN BRAT"
Z MATEMATYKĄ ZA "PAN BRAT"

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku znaczących konkursach matematycznych.

W listopadzie 8 uczniów z klasy 6 i 7 wzięło udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

  • Wiktor Wybraniec – kl. 6
  • Joanna Foszcz  - kl. 7

W listopadzie odbył się także II Międzypowiatowy Konkurs Matematycznego, który składał się z trzech etapów. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie  z 34 szkół  z 12 gmin powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - z naszej szkoły 10  uczniów z klas 4-6.

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 128 uczniów, w tym Wiktor Wybraniec uczeń klasy 6, który  dostał się także do finału.

Zakończenie konkursu matematycznego odbyło się w marcu, zakwalifikowało się do niego 32 uczniów klas 4 -6. Wiktor znalazł się w czołówce najlepszych matematyków i zajął IV miejsce.

W marcu, po raz pierwszy uczniowie klas 3 -7 wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym pod nazwą „ KANGUR MATEMATYCZNY”. W tym konkursie biorą udział uczniowie z 65 krajów. W ubiegłym roku wzięło w nim udział  6 102 509 uczniów, a z naszej szkoły byli   to:

  • z klasy trzeciej: Tobiasz Pikul i Patryk  Sadko,
  • z klasy czwartej : Karol Dobrowolski, Konrad Wybraniec, Szczepan Wybraniec
  • z klasy piątej: Gabriela Kmieć, Nikola Partyńska, Kinga Nowak,
  • z klasy szóstej: Hubert Wąż, Wiktor Wybraniec
  • z klasy siódmej: Andrzej Michalczyk , Kinga Wybraniec, Joanna Foszcz,  Sebastian Puła, Natalia  Wojtas , Jakub Kogut.

Wysokie lokaty i wyróżnienie  otrzymało troje  uczniów, którzy  wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi:Tobiasz Pikul, Gabriela Kmieć i Wiktor Wybraniec.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów na zajęciach dodatkowych z matematyki oraz w domu, rozwiązując otrzymane zadania od nauczycieli. Nad przygotowaniem uczniów czuwały nauczycielki matematyki: Bernadeta Pabian i Marta Gadziała.

Gratulujemy uczniom wysokich lokat we wszystkich rodzajach konkursów matematycznych i życzymy dalszych sukcesów .

Opracowała: Bernadeta Pabian

Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 17,874,480 unikalnych wizyt