25 Wrzesień 2018 15:25
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

KONKURS"MYŚLĄC OJCZYZNA - JAN PAWEŁ II DO POLAKÓW"
KONKURS"MYŚLĄC OJCZYZNA - JAN PAWEŁ II DO POLAKÓW"

W ostatnich czerwcowych tygodniach nauki szkolnej uczniowie wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Miał on formę plastycznych i literackich zmagań. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. W szkole nad przebiegiem konkursu czuwała p. Irena Klich.

Prace plastyczne na temat osoby św. Jana Pawła II i jego nauczania społecznego dotyczącego naszej Ojczyzny wykonało ośmiu uczniów: Daria Nowak (klasa I), Paulina Chudy (klasa I), Agnieszka Kmieć (klasa III), Nataniel Doś (klasa IV), Kinga Nowak (klasa V), Nikola Partyńska (klasa V), Julia Białkowska (klasa V), Martyna Początek (klasa V). Natomiast autorką pracy literackiej opisującej i przypominającej nauczanie papieża podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny i spotkań z Polakami była Gabriela Kmieć (klasa V). 

Wszystkie prace zostały przekazane do Instytutu Akcji w Tarnowie. Wyniki konkursu poznamy dopiero w listopadzie, ale już we wrześniu Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nagrodzi  autorów wszystkich prac nagrodami książkowymi.

  Oprac. Irena Klich

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym 2017/2018 klasa I realizowała program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa, skierowany do uczniów klas pierwszych. Jest on organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.  W roku 2017/2018 odbyła się już IX edycja programu. Wzięło w niej udział ponad 200 000 maluchów z całej Polski. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. W tym roku materiały wzbogacone zostały również o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest rozbudowana o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Nasza szkoła, po zgłoszeniu do programu, otrzymała bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji (na płycie CD), na podstawie których wychowawca klasy I p. Irena Klich realizowała zajęcia o tematyce bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne „Dołącz do Akademii”, a rodzice - broszurę informacyjną.

W styczniu uczniowie wypełniali na stronie internetowej Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, sprawdzający zdobytą wiedzę. Test zawierał 15 pytań.  Weryfikowana była wiedza z obszaru prawidłowego zachowania na drodze – w tym jak zachowywać się prawidłowo jako pieszy, rowerzysta i pasażer w samochodzie, a także jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Po przeprowadzeniu zajęć i wypełnieniu Testu Bezpieczeństwa nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 Oprac. Irena Klich

Finał konkursu piosenki anglojęzycznej
Finał  konkursu  piosenki anglojęzycznej

Finał II Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej dla klas I-III „Kids Can Sing”   zorganizowanego przez  Szkołę Podstawową  w  Żelazówce odbył się 4 czerwca bieżącego roku.

Do konkursu  zgłosiło się 13 uczniów  ze szkół gminnych i powiatowych. Celem konkursu było promowanie języka angielskiego wśród dzieci, rozwijanie zainteresowania przedmiotem, umożliwienie uczniom wykazania się wiadomościami  oraz  umiejętnościami nabytymi podczas lekcji a także rozwijanie zdolności wokalnych.

Naszą szkołę reprezentowała  Agnieszka  Kmieć z klasy III, która zajęła III miejsce z piosenką  zatytułowaną  „Big red tomato”.  Agnieszce  towarzyszyła Jessica  Bąba, która pokazywała rekwizyty  potrzebne do piosenki.

W czasie, gdy komisja obradowała  nad  wyłonieniem  zwycięzców, dzieci udały się na poczęstunek i oglądanie filmów.

Nagrody i dyplomy  wręczył pan Krzysztof  Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Na końcu wszyscy wykonali pamiątkowe zdjęcie.

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na kolejną edycję konkursu.

Opracowała: Dorota Grzesik

Wiktor Wybraniec wyróżniony przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Wiktor Wybraniec wyróżniony przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

26 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski  wręczył okolicznościowe statuetki uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki  w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych.

Wśród prymusów uhonorowanych przez pana Burmistrza znalazł się uczeń naszej szkoły - szóstoklasista Wiktor Wybraniec.

Nagrodzony uczeń uzyskał średnią ocen 5,36 i często z sukcesami reprezentował naszą szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

List gratulacyjny Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej otrzymali także rodzice wyróżnionego ucznia państwo Maria i Henryk Wybraniec.

 Serdecznie gratulujemy!!!

 Opracowanie: Renata Sojka

Foto źródło: strona www UM DT

Zakończenie roku szkolnego 2017/18
Zakończenie roku szkolnego 2017/18

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2017/18 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski, który powitał wszystkich obecnych na sali gimnastycznej.

W przemówieniu podsumował mijający rok szkolny. Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę, a rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając na ręce pani Agaty Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców - podziękowanie dla wszystkich Rodziców.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy list Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego  - skierowany do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w którym Nadawca złożył  Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

Pan dyrektor podziękował za wiele lat pracy zawodowej pani Mieczysławie Zielińskiej, która w tym roku odchodzi na emeryturę.

W części artystycznej uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem pana Waldemara Szloska, który był podsumowaniem dokonań artystycznych uczniów w kończącym się roku szkolnym.  Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

 Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe uczniom klas I - VII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Uczniem roku szkolnego 2017/18 został szóstoklasista – Wiktor Wybraniec.

Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca
Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca

W piątek zakończymy rok szkolny. O godzinie 7 45  klasy  z wychowawcami i sztandarem szkoły przemaszerują do kościoła na Mszę Świętą.

Uroczysta akademia  rozpocznie się o godzinie 9 00 w szkolnej sali gimnastycznej.

Rodziców zapraszamy na zkończenie roku szkolnego, a wszystkim uczniom przypominamy o stroju galowym.

Żywa lekcja historii - Razem dla Niepodległej
Żywa lekcja historii - Razem dla Niepodległej

12 czerwca uczniowie klas IV wraz z czwartakami z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim, wzięli udział w żywej lekcji historii. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”.

Naszą lekcję historii i patriotyzmu rozpoczęliśmy w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Karolina Pikul-Sobarnia w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam o losach Powiśla Dąbrowskiego podczas zaborów, niegasnącej nadziei narodu na odzyskanie niepodległości i trudnych początkach tworzenia państwowości. Dzięki wielu ciekawostkom opowiadanym przez panią przewodnik, mogliśmy wyobrazić sobie Dąbrowę z tamtych czasów, obejrzeć wiele druków urzędowych, zdjęć, przedmiotów codziennego użytku, z których korzystali nasi przodkowie. Mieliśmy również okazję zobaczyć bardzo interesujący dokument z odsłonięcia pomnika ku czci poległych podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas zajęć przypomnieliśmy sobie życiorysy wielkich Polaków – „Ojców Odrodzonej Polski” m.in. Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Mariana Kukiela (urodzonego w Dąbrowie Tarnowskiej), Wincentego Witosa. Poznaliśmy także sylwetkę Stanisława Szpaka – lokalnego działacza ludowego, prezesa „Sokoła”, który przyczynił się do założenia dąbrowskiego gimnazjum.

Następnie udaliśmy się do Parku Miejskiego, aby przy pomniku oddać cześć poległym podczas wojen światowych oraz wojny polsko-bolszewickiej miejscowym oraz okolicznym patriotom. Wysłuchaliśmy także ciekawej historii tego monumentu.

Ostatnim etapem było odwiedzenie zabytkowego cmentarza wojennego nr 248 w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochowano na nim 44 żołnierzy austro-węgierskich, 9 niemieckich i 236 rosyjskich w 119 grobach pojedynczych i 38 zbiorowych.

 To była niezwykła lekcja patriotyzmu, która jest jednym z elementów naszych przygotowań do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

Chcemy celebrować świętowanie poprzez pamięć o miejscach, ludziach, odkrywanie bliskiej nam historii regionu – Razem dla Niepodległej!

Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.05 17,875,348 unikalnych wizyt