19 Listopad 2017 05:34
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Tynieckie opactwo i "Zemsta" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Tynieckie opactwo i "Zemsta" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

27 października uczniowie klasy VII naszej szkoły wspólnie z młodzieżą ze szkoły podstawowej i gimnazjum z Gruszowa Wielkiego uczestniczyli w wycieczce do Tyńca i Krakowa.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury wyjazd można zaliczyć do udanych.

Organizatorem wycieczki była pani Iwona Tańska.

Pierwszym punktem naszego programu było poznanie historii tynieckiego opactwa - cennego dokumentu przede wszystkim architektury romańskiej.  Jest to najstarszy istniejący w Polsce klasztor kontynuujący tradycję benedyktyńską. Wraz z kościołem pw. św. Piotra i Pawła mieści się na wysokim, kamiennym brzegu Wisły. Z tablic informacyjnych dowiedzieliśmy się jak zmieniał się wygląd klasztoru przez ostatnie stulecie, jak wyglądają obecni mnisi i który z nich to opat. Co ciekawe współcześnie zostaje nim zawsze jeden z najmłodszych zakonników. Następnie weszliśmy do krużganków. Tu zobaczyliśmy kapitularz - miejsce dokonywania obłóczyn, czyli przyjęcia kandydata na okres próbny oraz pożegnania zmarłych zakonników. Oglądnęliśmy także pomieszczenie wystylizowane na skryptorium oraz księgę przepisaną przez mnicha Macieja. Urzekł nas kunszt kaligrafii dawnych benedyktynów. Przewodnik przybliżył dzieje klasztoru. Opowiedział też o zajęcia i współczesnym życiu zakonników. Okazuje się, że tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy dokładnie opactwo tynieckie powstało. Są dwie koncepcje dotyczące założenie klasztoru. Jedna z nich mówi za Długoszem o roku 1044 i twierdzi, że założycielem był Kazimierz Odnowiciel, druga zaś uważa, że to Kazimierz Szczodry sprowadził mnichów w 1076 roku. Następnie przewodnik poprowadził nas do kościoła. Wewnątrz zwrócił naszą uwagę na rokokowy ołtarz główny z czarnego marmuru. Największe jednak wrażenie zrobiła na nas ambona. To ona przykuwa uwagę wchodzących do świątyni. Swoim kształtem przypomina łódź. 

Wizytę w teatrze poprzedził spacer wzdłuż Wisły, zabudowań Zamku na Wawelu oraz ulicami Starego Miasta, gdzie mogliśmy nie po raz pierwszy podziwiać piękno Krakowa i smakować niesamowitą atmosferą dawnej stolicy.

Ostatnim i najważniejszym punktem naszej wycieczki była wizyta w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Przekonaliśmy się na własne oczy jak pięknym budynkiem zewnątrz i wewnątrz jest właśnie ten teatr. Tu mieliśmy okazję obejrzeć komedię Aleksandra Fredry „Zemsta”. „Zemsta” to od pokoleń żelazna pozycja w kanonie lektur polskiej szkoły. Nie bez powodu. To utwór znakomicie napisany, odwołujący się do sarmackiej przeszłości, wciąż jeszcze żywej w obyczajowości współczesnych Polaków.

Krakowską inscenizację „Zemsty” doceniamy, choć z pewnymi zastrzeżeniami, jako chęć spojrzenia na arcydzieło Fredry z nieco innej, bo dzisiejszej perspektywy. Uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni i otwarci na nowe doznania związane z sztuką teatralną. 

Opracowanie: Iwona Tańska

Święto Marchewkowego Latawca
Święto Marchewkowego Latawca

W  roku szkolnym 2017/ 2018 w naszej szkole realizowany jest program Szkoły Promującej Zdrowie - „Bądź zdrów”.

Podejmowane są różne działania, mające na celu popularyzację  spożywania warzyw i owoców. Uczniowie klas I-III uczą się je rozpoznawać i nazywać.

W październiku  dzieci wykonały wspaniałe kukiełki  owocowo-warzywne, które zaprezentowano na wystawie szkolnej. Były tam  piękne kapuściane lale, kalafiorowe baranki, winogronowe węże, dyniowe głowy itp. Wszyscy zachwycali się ciekawymi pomysłami.

W szkolnym  programie każdej  porze  roku patronuje wybrane warzywo.

Jesienią obchodzimy "Święto Marchewkowego Latawca". Uczniowie wykonali 19 latawców.

Jury dokonało oceny i przyznano miejsca i wyróżnienia:

I – miejsce – Sojka Adrian –   klasa I

Sztaba Dominik – klasa II

Kawa Zuzanna –  klasa III

II – miejsce – Ciąbor Adam – klasa I

Waż Kamila –  klasa II

Sitko Martyna- klasa III

III- miejsce – Sitko Tomasz – klasa I

Wójcik Mateusz – klasa II

Mol Miłosz – klasa III

Uczestników konkursu  nagrodzono  dyplomami i upominkami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów konkursu. Na boisku szkolnym odbyła się zabawa z latawcami. Kilka latawców , pomimo słabego wiatru wzbiło się w powietrze. Na zakończenie utworzono ze wszystkich latawców ogromną marchewkę.

Najładniejsze  latawce zdobią sale lekcyjne i szkolny korytarz. Wykonano również  gazetkę na korytarzu nt. "Nasze zdrowie w naszych rękach’".

Zajęcia prowadzone w ramach programu "Bądź zdrów’’ cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia, żywo angażując się w ich przygotowanie.

Opracowanie: Grażyna Kruk - koordynator realizacji programu SPZ

Podsumowanie "Odblaskowej szkoły"
Podsumowanie "Odblaskowej szkoły"

30 października br., w naszej szkole, odbyła uroczystość podsumowująca akcję „ODBLASKOWA SZKOŁA”, uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji wspierających realizację zadań w ramach programu.

Na wstępie dyr. szkoły p. Dariusz Węglowski  powitał przybyłych gości: p. Dyrektor CUW  Martę Chrabąszcz,  przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podkom. Jacka Wójcika Kierownika Referatu Drogowego oraz st. sierż Pawła Masłonia oraz Rodziców.

Następnie głos zabrała p. Renata Sojka koordynator konkursu, która podsumowała wszystkie przedsięwzięcia, podjęte przez szkołę w ramach konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” na przełomie września i października.

Najważniejsze z nich to:

  • działania  informacyjne w szkole i lokalnych mediach;
  • odblaskowe ognisko;
  • akcje Kierowco, zwolnij przed przejściem, Bezpieczni dziadkowie, Odblaskowy happening;
  • ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz konkurs plastyczny.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie uczniów klasy III pt. „Bądź widoczny i bezpieczny w drodze do szkoły”. Dzieci  przypominały w nim o konieczności noszenia odblasków i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inscenizację przygotowała p. Małgorzata Zaucha, a zakończył ją występ zespołu tanecznego ODBLASKOWI z  klasy VI.

Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego „ODBLASKOWO, WIDOCZNIE, BEZPIECZNIE” dla klas I –III i IV – VII, który szczegółowo omówiła p. Dorota Grzesik. W ramach tej akcji odbył się także konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, przeprowadzony przez p. Bernadetę Pabian.

Zwycięzcami okazali się uczniowie, którzy w bieżącym roku zwyciężyli na etapie gminnym, powiatowym i awansowali do finału wojewódzkiego w Mikluszowicach  Ogólnopolskiego Turnieju BRD.  Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Uczniom tak bardzo spodobało się noszenie odblasków, że postanowili zaprojektować własne odblaskowe stroje i zorganizować odblaskową rewię mody. Do pokazu „Odblaskowej mody” przygotowało się 15 modeli i modelek. Na wybiegu zrobiło się kolorowo i odblaskowo. Uczniowie zaskoczyli pomysłowością i zaangażowaniem.

Jury, w skład którego weszli obecni goście, pani Marta Chrabąszcz, pan Jacek Wójcik i pan Paweł Masłoń, z trudem wybrało najbardziej odblaskowe prezentacje. Wszyscy uczestnicy pokazu zostali nagrodzeni przez funkcjonariuszy policji odblaskowymi upominkami.

Na zakończenie Dyrektor CUW pani Marta Chrabąszcz, reprezentująca także Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,  podziękowała  wszystkim zaangażowanym wychowawcom za podejmowane działania w trakcie trwania małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” i życzyła dalszych sukcesów.

Słowa uznania i podziękowania za liczne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa skierował także do uczniów i nauczycieli podkom. Jacek Wójcik, który życzył im dalszych pomysłów w utrwalaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Udział naszej szkoły w VIII edycji małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” przyniósł wymierne korzyści uczniom.

Mamy nadzieję, że podjęte działania w ramach konkursu przyczynią się do zachowania większego bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, a noszenie odblasków stanie się świadomym ich obowiązkiem.

Opracowanie koordynator realizacji programu  -  Renata Sojka

O PAPIEŻU W SZKOLE
O PAPIEŻU W SZKOLE

Montaż słowno – muzyczny  „Idźmy naprzód z nadzieją” został zaprezentowany społeczności szkolnej pod koniec października. Tym razem wykonały go wyłącznie dziewczynki z klas IV – VII naszej szkoły, stąd musiały zapamiętać role, które wcześniej należały do ich starszych koleżanek z gimnazjum. Z tym zadaniem poradziły sobie znakomicie. W inscenizacji teatralnej wykorzystano przygotowane rekwizyty i dekorację. Gromkie brawa świadczyły o tym, że przesłanie o nadziei wyryło się w sercach młodych ludzi.

Opracowanie: I. Klich

Seniorze daj się zauważyć - miej odblask!
Seniorze daj się zauważyć - miej odblask!

Wcześnie zapada zmrok, więc piesi  na drogach stają słabo widoczni i często dochodzi do wypadków z ich udziałem. Osobami najbardziej zagrożonymi w ruchu drogowym są dzieci i osoby w podeszłym wieku. W związku z tym uczniowie naszej szkoły zorganizowali akcję promującą bezpieczeństwo pieszych i skierowali ją  do seniorów.

Wspólnie z opiekunem panią Renatą Sojka przygotowali ulotki profilaktyczne skierowane do osób w podeszłym wieku, zachęcające Ich do noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierowców.

27 października, po wieczornym nabożeństwie różańcowym uczniowie klasy szóstej: Michał Białkowski, Natalia Kijak, Julia Czerwińska, Kamil Wybraniec zaapelowali do seniorów o zakładanie odblasków dla Ich bezpieczeństwa. Podkreślili jak ważną  rolę pełnią,  niejednokrotnie ratują życie.

Kierowca dostrzeże ubranego na ciemno pieszego dopiero z 20-30  metrów. Element odblaskowy na pieszym jest widoczny w światłach samochodowych nawet z 150-300 metrów.

Osoby starsze z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały  prelekcji uczniów i chętnie zabierały   ulotki dla siebie i swoich znajomych.

Akcję poparł również ksiądz proboszcz Stanisław Bieleń.

Było to zadanie regulaminowe w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła".

Opracowanie: Renata Sojka

PAMIĘTAMY O NASZEJ PANI STEFANII
PAMIĘTAMY  O NASZEJ PANI STEFANII

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły pielęgnują pamięć o zmarłej nauczycielce i wieloletniej kierowniczce naszej szkoły p. Stefanii Szczygłównie. Pozostała ona w pamięci swoich uczniów jako osoba prowadząca tajne nauczanie podczas II wojny światowej, a zarazem ktoś do kogo można było zwrócić się o pomoc i radę.

W ostatnich dniach października uczniowie klasy 5: Karolina Szkotak, Urszula Zawada, Stanisław Szwajkosz i Kacper Wąż wraz ze swoją wychowawczynią a zarazem opiekunem pocztu sztandarowego p. Bernadetą Pabian, uporządkowali grób pani Stefanii, który znajduje się na cmentarzu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczniowie zapalili znicze, położyły kwiaty oraz pomodliły się za zmarłą.

Opracowanie: Bernadeta Pabian

Wycieczka do Sejmu RP
Wycieczka do Sejmu RP

25 października - na zaproszenie  Posła na Sejm RP Pana Wiesława Krajewskiego, przedstawiciele uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z gminy Dąbrowa Tarnowska wyjechali na wycieczkę do Warszawy.

Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie Sejmu i Senatu. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w obradach Sejmu, w czasie których zostali przywitani jako uczniowie gminy Dąbrowa Tarnowska przez Panią Marszałek Małgorzatę Kidawę - Błońską.

Po zakończeniu zwiedzania Pan Poseł  Krajewski zaprosił wszystkich uczestników wycieczki na pyszny obiad z deserem do Restauracji  Sejmowej, po którym uczniowie otrzymali upominki.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem, który w ciekawy sposób przeniósł młodych dąbrowian w czasy dawnej Warszawy,  opowiadając o  Powstaniu Warszawskim.

Uczestnicy wyjazdu wrócili zadowoleni i wdzięczni Posłowi na Sejm RP Panu Wiesławowi  Krajewskiemu za zorganizowanie tak ciekawej i pouczającej wycieczki, która w całości została przez Niego sfinansowana.

Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kijak, Joanna Foszcz, Wiktor wybraniec i Andrzej Michalczyk.

Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.06 10,586,630 unikalnych wizyt