14 Sierpień 2020 04:36
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Zakończenie roku szkolnego 2019/20
Zakończenie roku szkolnego 2019/20

W związku z istniejącym zagrożeniem zarażenia COVID19 zakończenie roku szkolnego będzie miało inny – niż zazwyczaj charakter.

Msza Święta dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli odprawiona będzie we czwartek 25.06. o godzinie 16:00.

W piątek 26. 06 spotkania uczniów w grupach do 12 uczniów, poprowadzą wychowawcy klas w przypisanych salach:

- godzina 8:00 - klasy I-III.

- godzina 9:00 do 12 osób klasa IV, V, VI, VII i klasa VIII całość w sali nr 5.

- godzina 9:30 drugie 12 osób klas V, VI i VII.

Ustalenia dotyczące wchodzenia i wychodzenia do szkoły (wejście główne i ewakuacyjne) przekazują klasom bezpośrednio wychowawcy.

Proszę, by w  tym dniu Rodzice ograniczyli wchodzenie do szkoły.

Przypominam, że obowiązuje dystans społeczny, maseczki i dezynfekcja rąk.

Świadectwa i nagrody nieodebrane 26 czerwca będzie można odbierać w kolejnych dniach po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły w godz. 9:00 – 13:00.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu klas ósmych wydawane będą 31. 07. 2020 r.

Dyrektor szkoły Dariusz Węglowski

Wielka Liga Czytelników - wyniki!
Wielka Liga Czytelników - wyniki!

Komitet Organizacyjny Wielkiej Ligi Czytelników dokładnie przeanalizował przebieg finału.

Wyniki finalistów udowodniły  ogromne zaangażowanie większości uczestników oraz trudną sytuację związaną z epidemią.
 
Po skrupulatnym przejrzeniu wyników i czasów wpłynięcia testów Komitet stwierdził, że system, który obsługiwał testy mógł przyjmować wysłane formularze z opóźnieniem.

W związku z wyjątkową aktywnością  uczniów doceniono większą niż zazwyczaj  liczbę uczestników, którzy w tych trudnych warunkach wykazali się znakomitą znajomością książek konkursowych.

Po przeliczeniu punktów okazało się, że wszyscy nasi trzej szkolni finaliści wywalczyli tytuł I Wicemistrza Powiatu (punktacja  120 - 149 punktów).

Adam Ciąbor – 147 pkt

Sebastian Wąż – 124 pkt

Antoni Jabłoński – 122 pkt

Gratulujemy wytrwałości wszystkim uczestniczącym czytelnikom!

Dariusz Węglowski – koordynator powiatowy

Profilaktyczne spotkanie z policjantami
Profilaktyczne spotkanie z policjantami

10 czerwca, podczas konsultacji uczniowskich klas IV – VIII, funkcjonariusze Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej spotkali się z słuchaczami naszej szkoły.

W spotkaniu udział wzięli  asp. Ewelina Fiszbain,  st. sierż. Kamil Kabat oraz sierż. Filip Srebro, którzy omówili tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu, odpowiedzialności prawnej przewidzianej za czyny karalne, a także zwrócili uwagę na zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego od szkoły i obowiązków.

Stróże prawa przypomnieli uczniom jak bezpiecznie korzystać z drogi i elementów odblaskowych oraz prawidłowo wyposażyć rower. Policjanci przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi, zwłaszcza w Internecie, wsiadania do pojazdów osób obcych czy przyjmowania poczęstunku od takich osób.

Spotkanie dla uczniów zorganizował pan dyrekotr - w porozumieniu z KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystko po to, aby wakacyjne przygody kończyły się bezpiecznie.

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

Dziękujemy Wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia do konkursu „Ciekawa fauna i flora w obiektywie” (łącznie 30 zdjęć). Konkurs odbywał się pod patronatem Dyrektora Szkoły.

Najwięcej polubień w Internecie otrzymało zdjęcie Nikoli Partyńskiej z klasy VII „Ślimak na kamieniu” (47 głosów), bardzo podobały się także „Sarenki” (44), „Bocian” (43) i „Dzik (36) - zdjęcia Oktawii Bafia klasa V. Piękne zdjęcia nadesłała również Julia Puła klasa V „Miodową pszczołę ” (21 polubień) oraz „Jaszczurkę” (26).

Jury w składzie: p. Renata Sojka, p. Renata Błasiak oraz p. Maria Opiła - uwzględniając głosy Internautów, trudność sfotografowania naturalnej  fauny, ostrość kolorów itp. przydzieliło następujące miejsca:

I miejsce Oktawia Bafia klasa V

II miejsce Julia Puła klasa V

 III miejsce Nikola Partyńska klasa VII

Dodatkowo w konkursie wyróżniono zdjęcie „Ślimacza rodzina”, którego autorem jest  Wiktor Kot z klasy IV  oraz „Kwiatowy dywan” zdjęcia Natalii Kijak z klasy V.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego.

 Opracowanie: Renata Sojka

Egzamin ósmoklasisty - ważne informacje dyrektora szkoły
Egzamin ósmoklasisty - ważne informacje dyrektora szkoły

W związku z zagrożeniem COVID19 egzamin dla uczniów klasy  VIII przeprowadzony będzie ścisłym oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne CKE, GIS oraz MEN.

Rozpocznie się on 16. 06 – język polski, 17. 06 – matematyka i 18.06 – język angielski.

Uczniowie przychodzą do szkoły w czasie pomiędzy godziną 8:30 a 8:40  z zasłoniętymi ustami i nosem oraz zachowują dystans społeczny.

 1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem i przemieszczają się zgodnie z zaleceniami p. Bernadetty Bartoń – pracownika obsługi nadzorującego poruszanie się uczniów w tym dniu na terenie szkoły.
 2. Nie zalecam w tym okresie do korzystania z szatni szkolnej.
 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek (wszystkie przyniesione przedmioty zostaną pozostawione w foliowych torebkach przed sala egzaminacyjną).
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali  egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej losowanie numeru stolika dokonuje przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 13. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni zdającym o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 14. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 15. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę i nie gromadzą się przed nią.
 16. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
  w sali egzaminacyjnej.
 17. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej – WAŻNE!

 Przepisy obowiązują na terenie Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie w dniach od 16.06. do 18.06 2020 r.

E-wywiadówka
E-wywiadówka

Szanowni Rodzice!

4 czerwca w godzinach od 15.30 do 16.30 odbędzie się w naszej szkole e-wywiadówka. Otrzymacie Państwo drogą elektroniczną ważne informacje dotyczące postępów w nauce Waszych dzieci za cały rok szkolny 2019/20.

Wychowawcy przekażą najważniejsze informacje związane z dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych podczas egzaminu ósmoklasistów oraz piątkiem po Bożym Ciele (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).

Otrzymacie Państwo także informacje o zasadach organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z realizacją elementów podstawy programowej dla klas 1 – 3 oraz konsultacji dla uczniów klas 4 – 8, a także zasad uczestnictwa w zajęciach sportowych SKS.

W związku z COVID19 zostały odwołane wszystkie planowane imprezy, wycieczki i stacjonarne konkursy dla uczniów. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i rodziców udało nam się przeprowadzić Wielką Ligę Czytelników, szkolny konkurs na wiersz o pandemii, uczniowie wzięli udział w powiatowym konkursie historycznym Niezłomni Bohaterowie, przyrodniczym Ekoszkoła2020 oraz Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - Kangur Matematyczny.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z wychowawcami i nauczycielami za pomocą e-dziennika Vulcan lub telefonicznie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej

Uwaga! Nowe zasady przebywania w szkole.
Uwaga! Nowe zasady przebywania w szkole.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7.06. Do tego dnia nadal obowiązuje prowadzenie zdalnego nauczania.

Od 25.05 i 1.06 organizacja stacjonarnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych i konsultacji dla uczniów jest zgodna z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na podstawie powyższych w szkole obowiązują procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/19/20 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.

W szkole i na zewnętrznym zapleczu sportowym mogą przebywać tylko uczniowie, których rodzice  zadeklarują chęć udziału w zajęciach lub konsultacjach.

Procedury, deklaracje i harmonogramy konsultacji: https://drive.google.com/drive/folders/16MaUifTZlMHCYJOWzS_6EzxMaoyh_rk0

Dariusz Węglowski

Dyrektor Szkoły

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 31,098,013 unikalnych wizyt