19 Listopad 2018 20:28
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Bieg Niepodległości w Nieczajnie Górnej
Bieg Niepodległości w Nieczajnie Górnej

9 listopada br. odbył się Bieg Niepodległości  dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem  i fundatorem nagród tego nietypowego sposobu świętowania było Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna.

Uczniowie  w biało –czerwonych barwach  biegali po wyznaczonych trasach wokół szkoły. Klasy  I i II miały do pokonania 200 m, IV i V 300 m, uczniowie pozostałych klas pokonywali i  trasę  na odcinku 600 m.

Zwycięzcy poszczególnych biegów na mecie  otrzymywali biało- czerwoną  flagę. Na zakończenie medale i piękne biało- czerwone dyplomy  wręczył uczniom Dyrektor Szkoły p. Dariusz Węglowski  i prezes Stowarzyszenia Kobiet wsi Nieczajna p. Renata Sojka.

Zwycięzcami biegów okazali się:

Karol Kogut klasa I

Łukasz Łachut klasa II

Daria Nowak klasa II

Julia Puła klasa IV

Kacper Bąba Klasa IV

Gabriela Kmieć  Klasa  VI

Adrian Machaj klasa VI

Natalia Kijak klasa VII

Kamil Kowal klasa VIII

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Opracowanie:  Renata Sojka

Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej
Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej

6 listopada w naszej  szkole uroczyście obchodzono zakończenie międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”, którego honorowy patronat objęli pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP oraz pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Przybyłych Gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał pan dyrektor Dariusz Węglowski, który wygłosił przemówienie w imieniu dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Podkreślił ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, pedagogów w przygotowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, iż działania prowadzone od maja do listopada we wszystkich placówkach miały na celu uświadomienie wychowankom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. Wspólne wycieczki, spotkania, zawody, konkursy i gry edukacyjne uwrażliwiały na piękno ojczystej poezji,  pieśni patriotycznych, kształtowały postawy szacunku dla symboli narodowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości reprezentujących powiat, gminę, instytucje kultury, oświaty, urzędy i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Dąbrowa Tarnowska.

Wśród obecnych był  Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski i jego zastępca pan Stanisław Ryczek, a także Przewodniczący Komisji Oświaty pan Jerzy Żelawski, Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Rodziców wszystkich trzech szkół. Księża z Nieczajny Górnej Ksiądz Kanonik Władysław Jaróg oraz ksiądz proboszcz Stanisław Bieleń.

Uroczystość swoją obecnością uświetniła także pani Ewa Kapinos wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan nadkomisarz Mirosław Strach Komendant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i pan Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komedy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Udział w podsumowaniu wziął Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury pan Paweł Chojnowski - partnera projektu, a także Dyrektor oraz Główna Księgowa CUW w Dąbrowie Tarnowskiej panie Marta Chrabąszcz i Anna Ryczek oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych pani Barbara Golemo i Jarosław Boryczka.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski podkreślił ważną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pogratulował wspólnych działań i zwrócił uwagę na fakt, iż odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej tożsamości narodowej.

Głos w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie zabrała  Pani Ewa Kapinos, która odczytała okolicznościowy list.

Słowa uznania i gratulacje do społeczności wszystkich trzech placówek  skierował pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP – Patron Honorowy projektu. Specjalnie wystosowany adres odczytał repezentujący Posła pan Andrzej Pabian.

Następnie scena należała do bohaterów wieczoru - uczniów zaprzyjaźnionych szkół, którzy przedstawili inscenizację, a w niej opowiedzieli  o heroicznej walce naszych przodków o odzyskanie wolności. W końcu XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski: Rosja, Austria i Prusy dokonali rozbioru naszej ojczyzny. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych mocarstw. Prowadzono rusyfikację i germanizację, a Polacy walczyli o odzyskanie tożsamości narodowej. Młodzi aktorzy przywoływali obrazy z przeszłości naszego kraju. Pojawiły się cienie kosynierów, zaborców i dzieci z Wrześni. Recytowano wzruszające wiersze, które podkreślały wierność tradycji i miłość do ziemi naszych przodków. Przedstawienie  zakończyła pieśń będąca podsumowaniem listopadowej opowieści o trudnej sztuce miłości do ojczyzny.

Kolejnymi punktami programu były taniec flag i koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez młodych artystów.

Długie i głośne brawa były nagrodą dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „Razem dla Niepodległej”. O słodkie zakończenie wieczoru  zadbali rodzice wychowanków wszystkich trzech miejscowości, którzy przygotowali tradycyjne ciasta i słodkości, które również wpisują się w historię naszego kraju.

Uczestniczymy w uroczystościach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości
Uczestniczymy w uroczystościach setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada sztandar naszej szkoły w asyscie uczniów Natalii Kijak, Justyny Maziarz, Sebastiana Puły, Andrzeja Michalczyka,  Marleny Maziarz i Nikoli Partyńskiej uczestniczył w uroczystościach religijno - patriotycznych w Dąbrowie Tarnowskiej.

Stulecie odzyskania niepodległości Polski rozpoczęło się przemarszem pocztów sztandarowych i delegacji sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pochód patriotyczny ulicami miasta, prowadzony przez orkiestrę dętą i udał się do Kościoła  pw. NMP Szkaplerznej na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, którą oprawił ks. Prałat Józef Poremba oraz ks. Prałat Stanisław Cyran, proboszcz dąbrowskiej parafii oraz ks. dr Jan Bartoszek.

Druga część uroczystości odbyła się w Parku Miejskim przed Pomnikiem Poległych, gdzie  licznie zgromadzili się samorządowcy, parlamentarzyści,  przedstawiciele służb mundurowych, pocztów sztandarowych, instytucji państwowych, szkół, jednostek OSP, organizacji pozarządowych i mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

Podczas tegorocznego świętowania nie zabrakło programu patriotycznego  w wykonaniu uczennic  Powiatowego Centrum i Kompetencji Zawodowych  w Szczucinie.

Po powitaniach i przemówieniach  samorządowców oraz parlamentarzystów liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych - będące wyrazem szacunku i wdzięczności dla pokoleń walczących o niepodległość. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała p. Renata Sojka

Wieczornica niepodległościowa
Wieczornica niepodległościowa

 

„Naród, który nie pamięta swojej historii, nie ma także swojej przyszłości”

Jan Paweł II

 11 listopada po Mszy Świętej za Ojczyznę, którą sprawował ks. Proboszcz Stanisław Bieleń, mieszkańcy wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna licznie zgromadzili się w Domu Ludowym w Nieczajnie Górnej.

100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę była okazją do zorganizowania wieczornicy niepodległościowej przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna oraz samorząd wiejski.

Przybyłych mieszkańców oraz znamienitych gości powitał sołtys  Jan Bąba. Swą obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej  Krzysztof Kaczmarski, Zastępca  Burmistrza Stanisław Ryczek,  Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat,   radna Rady Miejskiej Kazimiera Wąż, dyrektor szkoły Dariusz Węglowski, dyrektor przedszkola Wiesława Wójcik, komendant OSP  Zbigniew Pikul,  prezes OSP Ryszard Mucha, sołtys wsi Nieczajna Dolna  Czesław Podosek,  Kazimierz Szlosek.

Następnie uczniowie  szkoły podstawowej w Nieczajnie Górnej zaprezentowali patriotyczną akademię. Na tę szczególną rocznicę przygotowano wzruszające widowisko słowno-muzyczne,  w którym  przedstawili dramat rozbioru Polski i walkę narodu o niepodległość. Odczytany został apel niepodległościowy, w którym oddano hołd poległym za Ojczyznę i odśpiewano Rotę.

Uroczystość uświetnił występ zespołu  folklorystycznego Nieczajnianie, który zatańczył poloneza w pięknych strojach krakowskich.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm Wiesław Krajewski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Z kolei zebrani zaproszeni zostali przez p. Renatę Sojka na degustację potraw regionalnych, które przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Nieczajna zgodnie z tradycyjnymi przepisami naszych babć i prababć. Niepodległościowy posiłek wszystkim bardzo smakował, a dla wielu był przypomnieniem smaków z dzieciństwa.

Wieczornica  była okazją do spotkania się mieszkańców i wspólnych rozmów przy suto zastawionym stole. Miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

Na koniec pan Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podziękował organizatorom i pogratulował udanej imprezy, a uczniom pięknego występu.

 Opracowała: Renata Sojka

"Balladyna" w tarnowskim teatrze
"Balladyna" w tarnowskim teatrze

Sobotni wieczór - 27 października, uczniowie klasy VII i VIII spędzili wyjątkowo, ponieważ udali się do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Głównym celem wycieczki był spektakl „Balladyna” według reżyserii Bożeny Suchockiej. Sztuka poruszyła serca widzów, gdyż mogli zobaczyć na scenie to o czym czytali.

Wielki romantyczny dramat łączy w sobie szekspirowską tragedię z ludową baśnią, balladą, świat rzeczywisty przeplata się w nim z fantastycznym, a wszystko przesycone jest ironią i groteską. To historia zbrodni, winy i kary, której główna bohaterka jest jedną z najbardziej fascynujących i niejednoznacznych kobiet w polskiej literaturze.

Ogromne wrażenie wywarła scenografia, ruch sceniczny, reżyseria światła oraz przygotowanie wokalne.

Wyjazd był efektem współpracy szkolnej biblioteki z nauczycielami języka polskiego.

Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Razem dla Niepodległej" - podsumowanie działań!
Międzyszkolny Projekt Edukacyjny "Razem dla Niepodległej" - podsumowanie działań!

Razem dla Niepodległej to Miedzyszkolny Projekt Edukacyjny przeznaczony dla uczniów naszej szkoły oraz dwóch zaprzyjaźnionych szkół z Gruszowa Wielkiego i Smęgorzowa. Swoją ideą nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania Niepodległosci.

W ramach działań – realizowanych w okresie od maja do listopada 2018 roku, przewidziano szereg różnorodnych imprez, konkursów i zawodów. I tak już w maju w Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim miały miejsce obchody Dnia Patrona.

Cały pomysł przedsięwzięcia obejmował inicjatywy o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Stąd też plan wspólnego wyjazdu do Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Karolina Pikul-Sobarnia w bardzo ciekawy sposób opowiedziała tam uczniom klas piątych ze wszystkich trzech szkół o losach Powiśla Dąbrowskiego podczas zaborów, niegasnącej nadziei narodu na odzyskanie niepodległości i trudnych początkach tworzenia państwowości. Dzięki wielu ciekawostkom opowiadanym przez panią przewodnik, nasi wychowankowie mogli wyobrazić sobie Dąbrowę z tamtych czasów, obejrzeć wiele druków urzędowych, zdjęć, przedmiotów codziennego użytku, z których korzystali nasi przodkowie. Mieli również okazję zobaczyć bardzo interesujący dokument z odsłonięcia pomnika ku czci poległych podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej.

Celem współpracy trzech ww. szkół podstawowych było zaangażowanie dzieci, młodzieży, ich rodzin i społeczności lokalnej, w obchody rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To także okazja do poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat dróg prowadzących do Wolności Polski. Dlatego też kolejnym etapem  projektu była gra terenowa przygotowana dla uczniów klas siódmych.  Młodzież brała udział w zajęciach prowadzonych na terenie leśnictwa. Na trasie, drużyny napotkały szereg skomplikowanych zadań. Trzeba było wykazać się dużym sprytem, wiedzą historyczną oraz niezbędną w biegach terenowych kondycją. Uczestnicy oprócz samego biegu na czas zmagali się ze zróżnicowanymi zadaniami. Musieli m.in. zaprezentować umiejętności udzielania pierwszej pomocy w fikcyjnym miejscu wypadku.

Na kolejnych stanowiskach kontrolnych niezbędnymi do uzyskania punktów były: szczegółowa znajomość Mazurka Dąbrowskiego, wiedza historyczna okresu rozbiorów i kształtowania się polskiej państwowości, słuch muzyczny i znajomość pieśni patriotycznych, pamięć wizualna, zespołowe pokonanie przeszkód w zadaniach sprawnościowych oraz celne oko w konkurencji strzeleckiej.

W związku z tym, iż  projekt miał za zadanie kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, umacniać poczucie dumy narodowej, rozwijać kreatywność, samodzielność, umiejętność planowania i zaangażowania we wspólne działania, dla najmłodszych uczniów zaprzyjaźnionych szkół przygotowano warsztaty plastyczne, na których robiono kotyliony. Wychowankowie klas piątych i szóstych wykonali ogromne, narodowe bukiety flag. Oczywiście w  realizacji projektu nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej. W październiku odbyły się Przeglądy Pieśni Patriotycznych „Razem śpiewamy dla Niepodległej”.

 19 października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej uczestniczyli   w Widowisku Dumy i Radości zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Impreza była jednym z działań prowadzonych w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. na Wawelu koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks.abp. Marka Jędraszewskiego. Następnie odbył się przemarsz barwnego korowodu reprezentowanych szkół i placówek ulicami Miasta Krakowa, z Katedry Wawelskiej do Parku im. dra Henryka Jordana. Tam zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli małopolskich szkół powitała Pani Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty. Po okolicznościowych przemówieniach i programie artystycznym młodzież mogła spotkać się z Panem Wacławem Szaconiem – polskim wojskowym, porucznikiem WP, członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej i żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem powstania antykomunistycznego w Polsce oraz Panem majorem Stanisławem Szuro, żołnierzem AK i podziemia niepodległościowego, kiedyś skazanym na karę śmierci przez Juliana Haraschina.

Projekt został objęty honorowym patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz  Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Partnerami działań byli: Stowarzyszenie Kobiet Wsi  Nieczajna Górna, Koło Gospodyń Wiejskich w Smęgorzowie, Sołectwa wsi Smęgorzów, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna i Gruszów Wielki, OSP w Smęgorzowie, Dąbrowski Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej.

6 listopada o godzinie 16. 00 odbędzie się uroczyste podsumowanie naszych działań. Finał cyklu wydarzeń  uświetnią występy uczniów  z trzech zaangażowanych w projekt szkół.

W ŚWIECIE BAŚNI I LEGEND JANINY PORAZIŃSKIEJ
W ŚWIECIE BAŚNI I LEGEND JANINY PORAZIŃSKIEJ

„Dawno, dawno temu i z pewnością gdzieś daleko…” – tymi słowami rozpoczęło się jesienne spotkanie czytelniczo-artystyczne śladami baśni i legend Janiny Porazińskiej. Tłem spotkania była wystawa twórczości literackiej tej pisarki „ukryta” w zamkowych czeluściach. Przesłanką wystawy i zajęć była 130. rocznica urodzin Janiny Porazińskiej (ur. 29 września 1888 r., zm. 3 listopada 1971 r.) – autorki wierszy i baśni, legend i adaptacji podań ludowych dla dzieci.

Uczniowie klas I – III wzięli udział w spotkaniu w barwnej scenerii z opowieści pisarki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 września. Podczas zajęć dzieci „otworzyły” skarbiec pełen magii z opowieściami o Szewczyku Dratewce, dwóch Dorotkach, siedmiu krukach, czarnoksiężniku, złych czarownicach, ale i o pięknych księżniczkach, śpiewającym drzewie i innych ciekawych bohaterach i wątkach. Zabawa była tak udana, że uczniowie niechętnie opuszczali mury dąbrowskiej biblioteki.

Kierownikiem wycieczki była p. Irena Klich, a opiekę sprawowały: p. Grażyna Kruk i p. Krystyna Wenc.

Oprac. Irena Klich

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.06 19,454,839 unikalnych wizyt