17 Październik 2018 05:18
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Kibicujemy Karolowi!
Kibicujemy Karolowi!

W najbliższą niedzielę  tj.  7 października br. Rada Rodziców i Szkolny Klub Wolontariatu organizować będą zbiórkę pieniędzy  dla Karola Kseń na leczenie i rehabilitację.

Miejsce i czas:  plac przy kościelny, po mszach świętych.

Dziewiętnastolatek z Dąbrowy Tarnowskiej, który uległ poważnemu wypadkowi w wyniku którego doznał  poważnego urazu głowy  potrzebuje długiej  i kosztownej rehabilitacji.

 

Otrzymaliśmy zgodę Fundacji Votum na zbiórkę publiczną - 2818/3022/OR.

Akcję koordynują pani Agata Machaj przewodnicząca Rady Rodziców i pani Renata Sojka opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu. Kwestować będą wolontariusze i rodzice.

Dyskoteka charytatywna już poza nami. Uczniowie hojnie przekazali swój dar serca dla Karola.

Wierzymy, że dobro powraca, a każda pomoc da szansę Karolowi  na powrót do zdrowia.

Otwórzmy swoje serca, pośpieszmy z pomocą dla Karola i bądźmy solidarni z rodziną!

Razem możemy zawsze więcej!

Certyfikat przynależności do Małopolskiej Siecie Szkół Promujących Zdrowie
Certyfikat przynależności do Małopolskiej Siecie Szkół Promujących Zdrowie

Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej - decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, nasza szkoła otrzymała Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programu Bądź zdrów p. Grażynę Kruk.

Wszystkie inicjatywy spotkały się z aprobatą pana dyrektora i nauczycieli, którzy pracowali w przeprowadzeniu diagnozy początkowej.

Rodzice zostali poinformowali na zebraniu z dyrektorem o idei Szkoły Promującej Zdrowie i wyrazili dla niej swoją aprobatę i chęć pomocy i współpracy w realizowanych zadaniach.

Po wypełnieniu wszystkich zadań – szczegółowo opisanych na naszej stronie internetowej, okazało się, że zaczęliśmy przywiązywać większą uwagę do swojego zdrowia, spożywania większej ilości owoców i warzyw. Zrozumieliśmy, że słodycze nie są zdrowe dla organizmu. Znamy już najważniejsze zasady żywienia w oparciu o piramidę żywieniową i umiemy odróżniać zdrową żywność od małowartościowego posiłku.

Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego zainteresowania grona pedagogicznego zdrowym odżywianiem. Rodzice także wyrazili pozytywną opinię na temat wszystkich prowadzonych działań.

W trakcie realizacji projektu wytworzyła się zdrowa rywalizacja wśród poszczególnych klas. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili wyniki konkursów i mobilizowali swoich kolegów i koleżanki do udziału w nich. W tych zadaniach  wspomagali  ich wychowawcy klas.

Nowy rok szkolny to kolejne miesiące wyzwań w organizowaniu zajęć, konkursów i wystaw o zdrowej żywności. Bardzo ważnym zadaniem jest popularyzacja picia wody oraz dbanie o aktywność fizyczną w postaci, organizacji rajdów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu. W realizację programu włączyła się cała społeczność szkolna, bardzo pomogli rodzice, pracownicy szkoły i służby zdrowia.  

Gratulacje dla wszystkich, którzy włączyli sie w realizację projektu Bądź zdrów!

My też możemy programować - zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego
My też możemy programować - zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego

Prosimy o glosy w ramach Budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego na projekt  realizowany również w naszej szkole:  My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego.  TAR08

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

Informacja o zasadach głosowania:

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można poprzez:
 • wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
 • elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,
 • korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem Budżet Obywatelski na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ).

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Mieszkaniec może oddać jeden głos wybierając jedno zadanie z zadań z subregionu, w którym mieszka.
 3. Karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone.

Aby głos był ważny należy:

 1. Zagłosować od dnia 10 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
 2. Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie Województwa Małopolskiego.
 3. Wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia.
 5. Oddać głos na jedno zadanie z subregionu, w którym się mieszka. (Subregion Tarnowski - m. Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski; Subregion Sądecki - m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki; Subregionu Podhalański - powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki; Subregion Małopolska Zachodnia - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski; Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny - powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki [bez m. Kraków]; Subregion miasto Kraków).
 6. Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
 7. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
 8. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.
Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych
  Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

25 września br. delegacja naszej szkoły wraz ze Sztandarem Szkoły uczestniczyła w Diecezjalnym Zjeździe Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, które miało miejsce w Śnietnicy, w gminie Uście Gorlickie.

Opiekę nad uczniami sprawowaly panie Renata Sojka i Irena Klich.

W uroczystości wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym 35 delegacji uczniowskich ze sztandarami patronów swoich szkół. Zebranych swoją obecnością zaszczycili m. in. Barbara Nowak- Małopolski Kurator Oświaty, Dariusz Leśniak – Dyrektor Delegatury MKO w Nowym Sączu.

Uroczystej mszy świętej przewodził i homilię wygłosił ks. Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie - prałat Józef Niżnik.

Po zakończeniu mszy św. nauczyciele, rodzice i uczniowie SP w Śnietnicy przestawili montaż słowno - muzyczny, przybliżając postać swojego Patrona.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, a na  koniec wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na smaczny obiad i deser.

Opracowanie: Renata Sojka

Zważ tornister!
Zważ tornister!

Zaczął się nowy rok szkolny. Każdy uczeń rozpoczyna go z pełnym książek, zeszytów i przyborów tornistrem.

Przypominamy o najważniejszych zasadach pakowania i użytkowania plecaków szkolnych:

 • waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała;
 • tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców;
 • ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie;
 • cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej;
 • tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki;
 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;
 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;
 • tornister należy nosić na obu ramionach.

Rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka i zwrócić uwagę na następujące  czynniki:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;
 • noszenie dodatkowych słowników i książek i innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.);
 • rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg).
"Razem dla Niepodległej" - integracyjna gra terenowa
"Razem dla Niepodległej" - integracyjna gra terenowa

20 września uczniowie klasy siódmej spotkali się, aby świętować 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

To wydarzenie, realizowane było w ramach projektu „Razem dla Niepodległej”, będącego wspólnym przedsięwzięciem naszej szkoły oraz  Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, któremu honorowo patronują Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Zgromadzonych w smęgorzowskiej  leśniczówce uczniów i nauczycieli przywitali dyrektorzy placówek p. Bogusław Marek, p. Dariusz Węglowski i p. Marcin Jarzwiec, którzy przypomnieli główne założenia projektu i życzyli wszystkim wspaniałej zabawy.

Następnie młodzież wzięła udział w grze terenowej zorganizowanej na  terenie leśnictwa. Na trasie, drużyny napotkały szereg skomplikowanych zadań. Trzeba było wykazać się dużym sprytem, wiedzą historyczną oraz niezbędną w biegach terenowych kondycją. Uczestnicy oprócz samego biegu na czas zmagali się ze zróżnicowanymi zadaniami. Musieli m.in. zaprezentować umiejętności udzielania pierwszej pomocy w fikcyjnym wypadku.

Na kolejnych stanowiskach kontrolnych niezbędnymi do uzyskania punktów były: szczegółowa znajomość Mazurka Dąbrowskiego, wiedza historyczna okresu rozbiorów i kształtowania się polskiej państwowości, słuch muzyczny i znajomość pieśni patriotycznych, pamięć wizualna, zespołowe pokonanie przeszkód w zadaniach sprawnościowych oraz celne oko w konkurencji strzeleckiej.

Nagroda za wspaniałą rywalizację była ukryta w starym kufrze, a dostępu do niego strzegł skomplikowany szyfr, zaś każda z drużyn dostała zaledwie część kodowanej informacji. Dopiero połączone siły uczniów wszystkich szkół pozwoliły ułożyć prawidłową kombinację.

W miłym towarzystwie, przy dźwiękach gitar i pieśni patriotycznych szybko mijał czas. Po wyczerpującym biegu pieczone nad ogniskiem kiełbaski smakowały wspaniale, a dyskoteka okazała się dopełnieniem udanego spotkania.

Gra terenowa była świetną okazją do utrwalenia wiedzy historycznej oraz  integracyjnego spotkania i zacieśnienia koleżeńskich więzi pomiędzy uczniami szkół z trzech sąsiadujących miejscowości. Razem dla Niepodległej!

Zebranie z Rodzicami
Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami odbędzie się we środę 26 września o godzinie 16 30. Rozpocznie ją spotkanie ogólne  na sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły omówi najważniejsze założenia pracy szkoły.

Szczegółowe plany, programy, akcje i uroczystości będą analizowane w klasach z wychowawcami.

Pozostali nauczyciele są do dyspozycji rodziców  od godziny 17 00.

Termin dodatkowego dyżuru wszystkich uczących w roku szkolnym 2018/19 dla Rodziców, którzy  nie mogą być obecni na tym zebraniu - wtorek 02. 10. 2018 r. w godzinach 14 00 – 15 00.

Zapraszamy wszystkich Rodziców

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 18,606,431 unikalnych wizyt