10 Grudzień 2018 06:14
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

CERTYFIKAT ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
CERTYFIKAT ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

30 listopada br., podczas sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, kom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej   wraz Burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim wręczyli Certyfikaty, przedłużające udział w programie ZPB na  2018-2023 w ramach programu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Wśród wyróżnionych szkół znalazła się także nasza szkoła. Certyfikat odebrał dyrektor naszej szkoły pan Dariusz Węglowski.

Certyfikat przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Policji na wniosek Zespołu Certyfikującego. Jest to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu ZPB oraz wykonanie szeregu  działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.

Certyfikat ma charakter honorowy, a jego   posiadacz zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacja ZPB, na każdym z jego etapów.

Projekt koordynowała pedagog szkolny pani Renata Sojka

Szkolenie rodziców i nauczycieli nt. środków psychoaktywnych
Szkolenie rodziców i nauczycieli nt. środków psychoaktywnych

27 listopada br. - podczas zebrania wywiadowczego odbyło się szkolenie rodziców i nauczycieli nt. „Dopalacze – nowe narkotyki”. Ciekawą prelekcję przeprowadziła rzecznik prasowy KPP asp. Ewelina Fiszbain.

Funkcjonariusz policji omówiła mechanizm działa środków psychoaktywnych,  a także  podała przyczyny  zażywania narkotyków oraz skutki ich  stosowania zdrowotne i społeczne. W spotkaniu uczestniczył także dzielnicowy asp. Marcin Cygan.

Pedagodzy zostali poinformowani jak należy postępować w sytuacji podejrzenia zażycia środków odurzających przez uczniów. Rodzice uzyskali wiedzę dotycząca rozpoznawania symptomów używania środków psychoaktywnych przez dzieci oraz ich rodzajów najczęściej używanych przez młodzież.

Głównym celem szkoleniabyła współpraca szkoły z rodzicami, mającej na celu wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z użyciem substancji psychoaktywnych.

Opracowanie: Renata Sojka

Konkurs historyczny z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Konkurs historyczny z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

21 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historycznym: Sylwetka Józefa Piłsudzkiego - jednego z architektów niepodległej Polski oraz najważniejsze wydarzenia z historii Polski z elementami historii regionu zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową  nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Finał rywalizacji miał nietypową formę - został przygotowany na wzór programu telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy konkursu mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej i wykazania się umiejętnościami. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a doping zapewniła publiczność.

Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Huber, Andrzej Michalczyk oraz Hubert Świerczek, który zajął drugie miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała pani Iwona Tańska.

Uczniom serdecznie gratulujemy!

Wyrazy uznania dla organizatorów za ciekawy pomysł na konkurs historyczny. Czekamy na  drugą edycję.

Opracowanie: Iwona Tańska

ZWYCIĘŻAMY PO RAZ SZÓSTY W TURNIEJU GRY W "DWA OGNIE"
ZWYCIĘŻAMY PO RAZ SZÓSTY W TURNIEJU GRY W "DWA OGNIE"

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej spotkali się w środę, 21 listopada, na sali gimnastycznej naszej szkoły. Na rozgrywki VI Gminnego Turnieju Gry w „Dwa ognie” dla klas I – III o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej przybyło 6 drużyn. Turniejowym hasłem była rymowanka „O kondycję dbamy – więc w dwa ognie gramy”. Po wyrównanej i bardzo zaciekłej, ale sportowej walce i rozegraniu aż 15. meczów w systemie „każdy z każdym”, sędzia Jarosław Piasecki, nauczyciel wychowania fizycznego z sąsiedniej szkoły w Luszowicach, ogłosił niecierpliwie oczekiwany werdykt:

I miejsce - SP Nieczajna Górna,

II miejsce – SP  Żelazówka,

III miejsce – SP  Szarwark,

IV miejsce – SP w Smęgorzów,

V miejsce – SP nr 2 Dąbrowa Tarnowska,

VI miejsce – SP Gruszów Wielki.

Trzeba było widzieć radość naszych zawodników!!! Dla naszej placówki jest to szóste z kolei, rok po roku, zwycięstwo, ale dla tej drużyny było ono pierwszym.

Wszyscy drużyny otrzymały dyplomy, uczestnicy medale (za miejsca i za udział), a zwycięska drużyna - puchar. Wręczył je Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, w asyście Dyrektora Dariusza Węglowskiego i Ireny Klich, koordynatora turnieju. Burmistrz zachęcił do kontynuowania dobrej tradycji sportowych rozgrywek dla najmłodszych, zapraszając na kolejny turniej za rok. O stronę kulinarną zadbali: Pan Dyrektor i nasi Rodzice uczniów z klas I – III, którym bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i niezawodność.

                                                                                              Oprac. Irena Klich

NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAWODY PŁYWACKIE
NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAWODY PŁYWACKIE

Jedną z imprez sportowych towarzyszących obchodom 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości były Niepodległościowe Zawody Pływackie. Miały one miejsce na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej w piątek, 9 listopada. Zmaganiom towarzyszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Karola Ksenia. Z naszej społeczności szkolnej wzięło w nich udział dwoje uczniów klasy II: Paulinka Chudy i Adaś Ciąbor. Mieli oni do przepłynięcia dystans 25 metrów. Z czasem 41,62 sekund Paulinka zajęła III miejsce. Po zakończonej rywalizacji zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale. Nagrody dla zwycięzców wręczył Burmistrz Stanisław Ryczek.

Gratulujemy drugoklasistom udziału w tej pięknej imprezie sportowo-charytatywnej.

Oprac. Irena Klich

Bieg Niepodległości w Nieczajnie Górnej
Bieg Niepodległości w Nieczajnie Górnej

9 listopada br. odbył się Bieg Niepodległości  dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem  i fundatorem nagród tego nietypowego sposobu świętowania było Stowarzyszenie Kobiet Wsi Nieczajna.

Uczniowie  w biało –czerwonych barwach  biegali po wyznaczonych trasach wokół szkoły. Klasy  I i II miały do pokonania 200 m, IV i V 300 m, uczniowie pozostałych klas pokonywali i  trasę  na odcinku 600 m.

Zwycięzcy poszczególnych biegów na mecie  otrzymywali biało- czerwoną  flagę. Na zakończenie medale i piękne biało- czerwone dyplomy  wręczył uczniom Dyrektor Szkoły p. Dariusz Węglowski  i prezes Stowarzyszenia Kobiet wsi Nieczajna p. Renata Sojka.

Zwycięzcami biegów okazali się:

Karol Kogut klasa I

Łukasz Łachut klasa II

Daria Nowak klasa II

Julia Puła klasa IV

Kacper Bąba Klasa IV

Gabriela Kmieć  Klasa  VI

Adrian Machaj klasa VI

Natalia Kijak klasa VII

Kamil Kowal klasa VIII

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Opracowanie:  Renata Sojka

Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej
Uroczyste podsumowanie projektu Razem dla Niepodległej

6 listopada w naszej  szkole uroczyście obchodzono zakończenie międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”, którego honorowy patronat objęli pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP oraz pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Przybyłych Gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał pan dyrektor Dariusz Węglowski, który wygłosił przemówienie w imieniu dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Podkreślił ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, pedagogów w przygotowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, iż działania prowadzone od maja do listopada we wszystkich placówkach miały na celu uświadomienie wychowankom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. Wspólne wycieczki, spotkania, zawody, konkursy i gry edukacyjne uwrażliwiały na piękno ojczystej poezji,  pieśni patriotycznych, kształtowały postawy szacunku dla symboli narodowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości reprezentujących powiat, gminę, instytucje kultury, oświaty, urzędy i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Dąbrowa Tarnowska.

Wśród obecnych był  Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski i jego zastępca pan Stanisław Ryczek, a także Przewodniczący Komisji Oświaty pan Jerzy Żelawski, Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Rodziców wszystkich trzech szkół. Księża z Nieczajny Górnej Ksiądz Kanonik Władysław Jaróg oraz ksiądz proboszcz Stanisław Bieleń.

Uroczystość swoją obecnością uświetniła także pani Ewa Kapinos wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan nadkomisarz Mirosław Strach Komendant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i pan Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komedy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Udział w podsumowaniu wziął Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury pan Paweł Chojnowski - partnera projektu, a także Dyrektor oraz Główna Księgowa CUW w Dąbrowie Tarnowskiej panie Marta Chrabąszcz i Anna Ryczek oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych pani Barbara Golemo i Jarosław Boryczka.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Krzysztof Kaczmarski podkreślił ważną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pogratulował wspólnych działań i zwrócił uwagę na fakt, iż odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej tożsamości narodowej.

Głos w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie zabrała  Pani Ewa Kapinos, która odczytała okolicznościowy list.

Słowa uznania i gratulacje do społeczności wszystkich trzech placówek  skierował pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP – Patron Honorowy projektu. Specjalnie wystosowany adres odczytał repezentujący Posła pan Andrzej Pabian.

Następnie scena należała do bohaterów wieczoru - uczniów zaprzyjaźnionych szkół, którzy przedstawili inscenizację, a w niej opowiedzieli  o heroicznej walce naszych przodków o odzyskanie wolności. W końcu XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski: Rosja, Austria i Prusy dokonali rozbioru naszej ojczyzny. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych mocarstw. Prowadzono rusyfikację i germanizację, a Polacy walczyli o odzyskanie tożsamości narodowej. Młodzi aktorzy przywoływali obrazy z przeszłości naszego kraju. Pojawiły się cienie kosynierów, zaborców i dzieci z Wrześni. Recytowano wzruszające wiersze, które podkreślały wierność tradycji i miłość do ziemi naszych przodków. Przedstawienie  zakończyła pieśń będąca podsumowaniem listopadowej opowieści o trudnej sztuce miłości do ojczyzny.

Kolejnymi punktami programu były taniec flag i koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez młodych artystów.

Długie i głośne brawa były nagrodą dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „Razem dla Niepodległej”. O słodkie zakończenie wieczoru  zadbali rodzice wychowanków wszystkich trzech miejscowości, którzy przygotowali tradycyjne ciasta i słodkości, które również wpisują się w historię naszego kraju.

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 20,353,944 unikalnych wizyt