16 Wrzesień 2019 04:21
BIP
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Uroczysta akademia z okazji inauguracji nowego roku szkolnego
Uroczysta akademia z okazji inauguracji nowego roku szkolnego

Odśpiewaniem Hymnu Polski uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli uroczystą akademię z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły - pan Dariusz Węglowski, który przywitał wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. 

Pan dyrektor zwrócił się do uczniów ze słowami zachęcającymi ich do nauki oraz przypomniał im, że są współodpowiedzialni za całą społeczność szkolną.

Omówił krótko kierunki pracy szkoły oraz uczulił uczniów na sprawy związane z obowiązkowością, punktualnością i bezpieczeństwem.

Przypomniał, że 80 lat temu nie wszyscy uczniowie  mogli tak radośnie i spokojnie rozpoczynać naukę szkolną. Zaznaczył, że dramat  II wojny światowej powinien być przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Z okazji rozpoczęcia roku dyrektor odczytał okolicznościowe listy skierowane do pracowników szkoły, rodziców i uczniów od pana Wiesława Krajewskiego Posła na Sejm RP oraz pana Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. 

Następnie dyrektor przedstawił wychowawców klas:

Klasa I – p. Roksana Kaczówka

Klasa II – p. Grażyna Kruk

Klasa III – p. Irena Klich

Klasa IV – p. Waldemar Szlosek

Klasa V – p. Anna Wolak

Klasa VI – p. Dorota Grzesik

Klasa VII – p. Bernadeta Pabian

Klasa VIII – p. Renata Sojka 

Na zakończenie pan dyrektor życzył nauczycielom i wychowawcom wielu sukcesów i zadowolenia z realizacji zadań edukacyjnych w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro uczniów. Powiedział: Niech to będzie czas, spokojnej pracy, przynoszącej sukcesy i radość czerpaną z podejmowanych wyzwań.

Rodzicom życzył dumy z dzieci oraz dobrej współpracy w szkole, a uczniom, by każdego dnia towarzyszyła Im świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z Nich stać się lepszym i mądrzejszym.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 2 września.

Zbiórka wszystkich uczniów - przed szkołą o godzinie 745, a następnie przejście wraz z wychowawcami i sztandarem szkoły na uroczystą Mszę Świętą.

Część oficjalna w szkole rozpocznie się o godzinie 900.

Przypominamy, że uczniowie wszystkich klas podręczniki i ćwiczenia otrzymają bezpłatnie w szkole.

Stypendium szkolne
Stypendium szkolne

Od dnia 02.09.2019 do dnia 15.09.2019 w Centrum Usług Wspólnych na ul. Sportowej 4 można składać wnioski o przydzielenie stypendium szkolnego. 
Dotyczy to uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
Kryterium dochodowe: 528,00 zł netto, dochód z gosp.rolnego powyżej 1 ha przelicz. - 308,00 zł.
Wnioski wraz z załącznikami można odbierać w sekretariacie szkolnym.

Obiad w szkole
Obiad w szkole

Dyrektor szkoły informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 dzieci w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Pomoc w formie posiłku dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Nowy okres składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania w szkole rozpoczyna się od dnia 05.08.2019r.

 W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 03.09.2019r. do 31.12.2019r. wniosek o pomoc należy składać w siedzibie MOPSiWR - ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2018/19 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich obecnych na sali nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru nowemu składowi pocztu sztandarowego.

W okolicznościowym przemówieniu pan dyrektor podsumował mijający rok szkolny. Podkreślił, że był to rok wyjątkowy, gdyż świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów. Podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając pani Agacie Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców - podziękowanie dla wszystkich Rodziców.

Ósmoklasistów docenił za wyniki w pierwszym w Ich życiu egzaminie oraz życzył  im trafnych i dobrych decyzji, by nadal byli pełni motywacji do działania i entuzjazmu. Wyraził przekonanie, że będą godnie reprezentować szkołę.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy list Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - skierowany do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w którym Nadawca złożył  Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

W części artystycznej – rozpoczętej pięknym polonezem w wykonaniu ósmoklasistów, uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem pana Waldemara Szloska. Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I - VIII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

Uczniem roku szkolnego 2018/19 została szóstoklasistka – Gabriela Kmieć, Czytelnikiem Roku, a Ekspertem Baśniowym Adam Ciąbor z klasy II.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH
NASZE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH  MATEMATYCZNYCH

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku znaczących konkursach matematycznych.

Pod koniec września został przeprowadzony, po raz pierwszy wśród uczniów naszej szkoły, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Mistrzem tabliczki mnożenia została uczennica klasy 5 Roksana Puła.

W listopadzie 13 uczniów z klas 6 - 8 wzięło udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Wiktor Wybraniec z klasy VII.

W listopadzie odbył się także III Międzypowiatowy Konkurs Matematycznego, który składał się z trzech etapów. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie  z 32 szkół  z 12 gmin powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - z naszej szkoły 12  uczniów z klas 4 - 6. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy 5: Klaudia Czerwińska, Karol Dobrowolski i Szczepan Wybraniec.

W marcu, po raz drugi uczniowie klas od 2 do 8 wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym pod nazwą „ KANGUR MATEMATYCZNY”. W tym konkursie brali udział uczniowie z 65 krajów.

W ubiegłym roku wzięło w nim udział  6 201 809 uczniów. Z naszej szkoły 31 uczniów (w 4 kategoriach) byli   to:

  • z klasy drugiej: Daria Nowak, Adam Ciąbor, Paulina Chudy – kategoria: Żaczek
  • z klasy trzeciej: Mateusz Wójcik, Gabriela Sojka, Wiktor Kot, Dominik Wojtas – kategoria Maluch
  • z klasy czwartej : Tobiasz Pikul, Jessica Bąba, Julia Partyńska,  Patryk  Sadko, Adrian Wąż, Julia Puła, Natalia Kijak, Karol Kijak - kategoria Maluch
  • z klasy piątej- Karol Dobrowolski, Szczepan Wybraniec, Klaudia Czerwińska – kategoria Beniamin
  • z klasy szóstej: Gabriela Kmieć, Nikola Partyńska, Kinga Nowak, Marlena Maziarz, Martyna Początek - kategoria Beniamin
  • z klasy siódmej : Wiktor Wybraniec, Hubert Wąż, Kamil Wybraniec – kategoria Kadet
  • z klasy ósmej: Natalia  Wojtas, Kinga Wybraniec, Joanna Foszcz,   Andrzej Michalczyk , Sebastian Puła - kategoria Kadet

Największą ilość punktów i wyróżnienie  otrzymało troje  uczniów, którzy  wykazali się dużą wiedzą, logicznym myśleniem i umiejętnościami matematycznymi. Byli to;  Karol Dobrowolski z klasy 5,  Gabriela Kmieć z  klasy 6 i Wiktor Wybraniec z klasy 7.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów na zajęciach dodatkowych z matematyki oraz  w domu, rozwiązując otrzymane zadania od nauczycieli. Nad przygotowaniem uczniów czuwały nauczycielki:  z edukacji wczesnoszkolnej – p.  Irena Klich i  p. Roksana  Kaczówka oraz z matematyki: p. Bernadeta Pabian i  p. Anna Wolak.

Gratulujemy uczniom wysokich lokat we wszystkich rodzajach konkursów matematycznych i życzymy dalszych sukcesów w następnym roku szkolnym.

Opracowanie: Bernadeta Pabian

Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje
Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje

Po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Konkurs Plastyczny dla dzieci,  tym razem pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności - szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe zwracało uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice ilustrującej hasło konkursowe.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tym konkursie. W związku z tym, aby przybliżyć dzieciom tematykę w/w konkursu gościł  w naszej szkole pan Łukasz Pajdo – przedstawiciel KRUS - u w Dąbrowie Tarnowskiej, który przeprowadził z uczniami krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z okresem letnim. Wyświetliły także film nt. zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych maszyn a także omówił sposoby eliminowania tych zagrożeń nawiązując do w/w konkursu.

Tematyka konkursy spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło w nim udział 37 małych artystów – 17 z klas I – III i 20 z klas IV – VII. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone pięknymi nagrodami książkowymi i dyplomami, które uczniowie otrzymali na zakończenie roku szkolnego.

Koordynatorem tego konkursu w szkole była p. Bernadeta Pabian.

Opracowanie: B. Pabian 

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.27 28,127,926 unikalnych wizyt