24 Sierpień 2019 06:50
BIP
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2018/19 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich obecnych na sali nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru nowemu składowi pocztu sztandarowego.

W okolicznościowym przemówieniu pan dyrektor podsumował mijający rok szkolny. Podkreślił, że był to rok wyjątkowy, gdyż świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów. Podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając pani Agacie Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców - podziękowanie dla wszystkich Rodziców.

Ósmoklasistów docenił za wyniki w pierwszym w Ich życiu egzaminie oraz życzył  im trafnych i dobrych decyzji, by nadal byli pełni motywacji do działania i entuzjazmu. Wyraził przekonanie, że będą godnie reprezentować szkołę.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy list Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - skierowany do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w którym Nadawca złożył  Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

W części artystycznej – rozpoczętej pięknym polonezem w wykonaniu ósmoklasistów, uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem pana Waldemara Szloska. Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I - VIII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

Uczniem roku szkolnego 2018/19 została szóstoklasistka – Gabriela Kmieć, Czytelnikiem Roku, a Ekspertem Baśniowym Adam Ciąbor z klasy II.

NASZE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH
NASZE OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH  MATEMATYCZNYCH

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku znaczących konkursach matematycznych.

Pod koniec września został przeprowadzony, po raz pierwszy wśród uczniów naszej szkoły, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Mistrzem tabliczki mnożenia została uczennica klasy 5 Roksana Puła.

W listopadzie 13 uczniów z klas 6 - 8 wzięło udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Wiktor Wybraniec z klasy VII.

W listopadzie odbył się także III Międzypowiatowy Konkurs Matematycznego, który składał się z trzech etapów. Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie  z 32 szkół  z 12 gmin powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - z naszej szkoły 12  uczniów z klas 4 - 6. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy 5: Klaudia Czerwińska, Karol Dobrowolski i Szczepan Wybraniec.

W marcu, po raz drugi uczniowie klas od 2 do 8 wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym pod nazwą „ KANGUR MATEMATYCZNY”. W tym konkursie brali udział uczniowie z 65 krajów.

W ubiegłym roku wzięło w nim udział  6 201 809 uczniów. Z naszej szkoły 31 uczniów (w 4 kategoriach) byli   to:

  • z klasy drugiej: Daria Nowak, Adam Ciąbor, Paulina Chudy – kategoria: Żaczek
  • z klasy trzeciej: Mateusz Wójcik, Gabriela Sojka, Wiktor Kot, Dominik Wojtas – kategoria Maluch
  • z klasy czwartej : Tobiasz Pikul, Jessica Bąba, Julia Partyńska,  Patryk  Sadko, Adrian Wąż, Julia Puła, Natalia Kijak, Karol Kijak - kategoria Maluch
  • z klasy piątej- Karol Dobrowolski, Szczepan Wybraniec, Klaudia Czerwińska – kategoria Beniamin
  • z klasy szóstej: Gabriela Kmieć, Nikola Partyńska, Kinga Nowak, Marlena Maziarz, Martyna Początek - kategoria Beniamin
  • z klasy siódmej : Wiktor Wybraniec, Hubert Wąż, Kamil Wybraniec – kategoria Kadet
  • z klasy ósmej: Natalia  Wojtas, Kinga Wybraniec, Joanna Foszcz,   Andrzej Michalczyk , Sebastian Puła - kategoria Kadet

Największą ilość punktów i wyróżnienie  otrzymało troje  uczniów, którzy  wykazali się dużą wiedzą, logicznym myśleniem i umiejętnościami matematycznymi. Byli to;  Karol Dobrowolski z klasy 5,  Gabriela Kmieć z  klasy 6 i Wiktor Wybraniec z klasy 7.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów na zajęciach dodatkowych z matematyki oraz  w domu, rozwiązując otrzymane zadania od nauczycieli. Nad przygotowaniem uczniów czuwały nauczycielki:  z edukacji wczesnoszkolnej – p.  Irena Klich i  p. Roksana  Kaczówka oraz z matematyki: p. Bernadeta Pabian i  p. Anna Wolak.

Gratulujemy uczniom wysokich lokat we wszystkich rodzajach konkursów matematycznych i życzymy dalszych sukcesów w następnym roku szkolnym.

Opracowanie: Bernadeta Pabian

Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje
Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje

Po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Konkurs Plastyczny dla dzieci,  tym razem pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności - szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe zwracało uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice ilustrującej hasło konkursowe.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tym konkursie. W związku z tym, aby przybliżyć dzieciom tematykę w/w konkursu gościł  w naszej szkole pan Łukasz Pajdo – przedstawiciel KRUS - u w Dąbrowie Tarnowskiej, który przeprowadził z uczniami krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z okresem letnim. Wyświetliły także film nt. zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych maszyn a także omówił sposoby eliminowania tych zagrożeń nawiązując do w/w konkursu.

Tematyka konkursy spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło w nim udział 37 małych artystów – 17 z klas I – III i 20 z klas IV – VII. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone pięknymi nagrodami książkowymi i dyplomami, które uczniowie otrzymali na zakończenie roku szkolnego.

Koordynatorem tego konkursu w szkole była p. Bernadeta Pabian.

Opracowanie: B. Pabian 

Dzieci segregują śmieci - sukces klasy III
Dzieci segregują śmieci - sukces klasy III
We wtorek 18 czerwca uczniowie klasy III wraz z wychowawcą, jako finaliści konkursu plastycznego "Dzieci segregują śmieci", uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.
Po ogłoszeniu wyników uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie czym jest recykling oraz poznali ciekawe sposoby wykorzystywania odpadów.
Wszystkim najwięcej zabawy sprawiło własnoręczne wykonanie zakładek do książek, do których użyto wyłącznie materiałów "z odzysku".
Ostatnim elementem spotkania był piknik połączony z grillem i wspólne zabawy na świeżym powietrzu.
Do szkoły uczniowie wrócili zadowoleni i dumni z wyróżnienia ich pracy.
Opracowanie: Roksana Kaczówka
Mały Mistrz Ortografii
Mały Mistrz Ortografii

7 czerwca dwoje uczniów klasy III - Julia Wojtas i Mateusz Wójcik - wzięło udział w Gminnym Konkursie Poprawnej Pisowni klas I-III "Mały Mistrz Ortografii", organizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie bardzo trudnego dyktanda przygotowanego przez panią Marzenę Lechowicz – Liro, polonistkę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

Po wnikliwej analizie napisanych tekstów okazało się, że uczeń naszej szkoły Mateusz Wójcik zajął IV miejsce.

Gratulujemy!

Opracowanie: Roksana Kaczówka

Sukces w wojewódzkim projekcie EKOSZKOŁA 2019
Sukces w wojewódzkim projekcie EKOSZKOŁA 2019

5 czerwca 2019 r. rozstrzygnięto XI edycję Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole. Jego finał tradycyjnie odbył się w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie.  Do złożonego z pięciu części konkursu zgłosiło się 79 placówek oświatowych z Małopolski

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu to Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak.

Patronat honorowy sprawowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Nasza szkoła aktywnie włączała się projektu wojewódzkiego EKOSZKOŁA, podejmując różnorodne  działania, przedsięwzięcia ekologiczne na terenie szkoły oraz poza nią. Współpracowalismy z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

W bieżącym roku szkolnym zostało złożone sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego, prezentacja multimedialna z podejmowanych działań, filmik pt. „Ekologiczny pokaz mody”. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła nasze działania ekologiczne.

W dwóch konkursach zostaliśmy laureatami Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego.

Nasza szkoła zajęła:

I miejsce  w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2019 w rundzie II

II miejsce w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym EKOSZKOŁA 2019 w rundzie IV

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe odebrali uczniowie oraz dyrektor szkoły pan Dariusz Węglowski.

Udział  w wojewódzkim projekcie ekologicznym przyczynił się do promocji naszej szkoły w regionie, podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz przyniósł wymierne korzyści uczniom i szkole.

Opracowanie: koordynator ds. ekologii – mgr Renata Sojka

Wycieczka w Bieszczady
Wycieczka w Bieszczady

5 czerwca uczniowie klas V – VIII wzięli udział w wycieczce w Bieszczady.

To wciąż jeden z niewielu dziewiczych zakątków Polski. Ceniony jest przez niezwykły krajobraz, brak wielkich ośrodków miejskich i nieco mniejszy ruch niż w innych rejonach turystycznych.

Program wycieczki był bardzo różnorodny tak , aby był niezapomniany i pełen atrakcji.  Dzieci pod opieką nauczycieli: pani Bernadety Pabian, pani Renaty Sojki i pana Waldemara Szloska podziwiały krajobraz gór w łańcuchu Karpat. 

Na samym początku, pełni sił, przeszli rezerwat przyrody nieożywionej Wąwóz Prządki. Podczas wędrówki uczniowie obserwowali roślinność  oraz charakterystyczne cechy wąwozu. Nazwa rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zaklętymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto. Poszczególne skały posiadają własne nazwy.

Kolejną atrakcją była jazda „Drezynami rowerowymi”. Różnią się one od tradycyjnych tym, że można jechać na nich jak na rowerze, wprowadzając je w ruch siłą mięśni nóg. Trasa przejażdżki miała długość 14 km i trwała 2 godziny. Wszyscy uczestnicy  wycieczki po raz pierwszy korzystali z takiego środka lokomocji, którego niesamowitą frajdą było pedałowanie i podziwianie z drezyny pięknej przyrody bieszczadzkiej. Po jeździe dzieci bardzo chętnie schłodziły się pysznymi lodami.

Następną atrakcją był rejs statkiem po jeziorze Solińskim. Kapitan umilał rejs opowiadaniem o ciekawych roztaczających się wokół widokach. Chętni uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcie za sterem statku. Po wspaniałym rejsie wszyscy z ochotą spacerowali najwyższą zaporą wodną w Polsce, która ma prawie 82 metry wysokości i 664 metry długości.

Wieczorem, wszyscy zmęczeni, ale pełni wrażeń i bardzo zadowoleni wrócili do domów.

Opracowała: Bernadeta Pabian

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.05 27,775,137 unikalnych wizyt