13 Sierpnia 2022 15:28
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
Kuratorium Oświaty
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Przytul się do drzewa
Przytul się do drzewa

Uczniowie klasy 5 i 6 wzięli udział w akcji Przytul się do drzewa. Celem akcji było zwrócenie uwagi na  ochronę lasów przed niszczeniem i pożarami, wynikającymi z winy człowieka.

Zdjęcia wysłaliśmy do organizatora. Będą one opublikowane na stronie straznicylasow.pl

Otrzymaliśmy już certyfikat uczestnictwa w akcji.

Opracowanie: Renata Błasiak

Wycieczki w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę
Wycieczki w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę

Szkoła  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację dwóch wycieczek tj. do Kurozwęk i Krzyżtopora oraz Wrocławia w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 12 576,00 zł.

Całkowity koszt wycieczek - 15 720,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Zbiórka makulatury i zakrętek na potrzeby misyjnych studni w Afryce
Zbiórka makulatury i zakrętek na potrzeby misyjnych studni w Afryce

Kolejny raz szkoła podstawowa wraz parafią organizuje zbiórkę makulatury i zakrętek na potrzeby misyjnych studni w Afryce. Akcja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa 3 tygodnie, do 20 czerwca. Makulaturę i zakrętki można przynosić do szkoły w godzinach od 7.00 do 16.00. Prosimy o segregowanie makulatury – oddzielnie kartony, książki, gazety, i związanie ich sznurkami lub dostarczenie w pudłach. Inspiracją do zorganizowania tej akcji stało się niedawne spotkanie z ks. misjonarzem Stanisławem Wojdakiem w szkole i w kościele. Usłyszeliśmy od niego informację, że uzbierano już na misyjne studnie 35 ton zakrętek, a potrzeba jeszcze 15 ton. Zakrętki zostaną dostarczone do punktu zbiorczego przy parafii Tarnów Krzyż. Natomiast makulatura zostanie sprzedana w punkcie skupu w Tarnowie, a uzyskaną kwotę prześlemy do Wydziału Misyjnego Kurii. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę charytatywną akcję.

Bezpłatne zajęcia szachowe
Bezpłatne zajęcia szachowe

Zapraszamy na realizację zadania publicznego: „Gminne Szachy w Dąbrowie Tarnowskiej” - bezpłatne zajęcia szachowe dla uczniów naszej szkoły.

Przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat”, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Zajęciach będą odbywały się w każdy poniedziałek od godziny  15:00 do 16:00 – świetlica szkolna.                                          

Projekt dofinansowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i realizowany przy pomocy Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej.

Ogrodnicy NG przystąpili do kolejnego etapu projektu "Tradycyjny Sad"
Ogrodnicy NG przystąpili do kolejnego etapu projektu "Tradycyjny Sad"

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

Przygotowaliśmy projekt i za otrzymane pieniądze z grantu zakupiliśmy drzewka wiśniowe oraz rośliny miododajne.

11.05 zrobiliśmy miejsce pod nasze uprawy i urządziliśmy nasz nowy sad.

Klasa 7 i 8 ostro zabrała się do pracy. Po dwóch godzinach drzewka były już posadzone, podsypane urodzajną ziemią i dobrze podlane.

Zadbaliśmy również o miętę, lawendę, nasturcje i aksamitki. Będą zwabiać owady w czasie kwitnienia wiśni.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

Projekt kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który ogranicza negatywny wpływ upraw na środowisko.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Opracowanie Renata Błasiak

Kolejny duży sukces Karola w karate
Kolejny duży sukces Karola w karate

7 maja 2022 r. w  Krośnie  odbył się Ogólnopolski  Turniej Karate Shinkyokushin, w którym uczestniczył Karol Kogut uczeń klasy IV.  Organizowany był przez  Klub  Sportowy BUDO.

W turnieju brało udział  400 zawodników z całej Polski.

Turniej zakończył się   bardzo dużym sukcesem Karola, który zajął III miejsce w kategorii kumite w Ogólnopolskim Turnieju Karate.

 Serdecznie gratulujemy!!!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

27 kwietnia rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. pod Honorowym Patronatem: Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Konkurs został ogłoszony 17 lutego 2022 roku przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.

Celem konkursu było:

- zachęcanie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,

- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko,

- kreowanie postaw szacunku dla tradycji szkoły,

- rozwijanie współpracy między szkołami,

- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria - klasy I - III z tematem „Ksiądz Jerzy Popiełuszko
    w oczach dzieci”,
  • II kategoria - klasy IV - VIII z tematem „Życie i czyny Księdza Jerzego Popiełuszki”.

Prace należało nadesłać do 25 marca 2022 roku.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku organizatorzy konkursu powołali Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący – Irena Klich nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Członkowie: Stanisław Stroński – artysta plastyk  z Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Miodowska-Zawiślak – przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dorota Grzesik - nauczyciel plastyki, Bernadeta Pabian – nauczyciel techniki.

Komisja w dniu 07.04.2022 roku przeliczyła i podzieliła prace zgodnie

z ustalonymi przedziałami wiekowymi.

W konkursie wzięło udział 13 szkół podstawowych z całej Polski noszących imię Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Były to szkoły z następujących miejscowości:

- SP Kępki (Ulan-Majorat)

- Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

- SP Lutcza

- SP Jelna (Gródek nad Dunajcem)

- SP Bukowa (Biłgoraj)

- SP Majdan Sieniawski (woj. podkarpackie)

- SP nr 6 Nowy Sącz

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów koło Dębicy

- SP Krajno (Górno)

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- SP Kopki (Rudnik nad Sanem)

- SP Górsk (Zławieś Wielka)

- SP Nieczajna Górna

Na konkurs wpłynęło 212 prac. W przedziale klas I – III napłynęło 110 prac,
z klas IV – VIII – 102 prace.

Przy wystawianiu oceny Komisja brała pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność, estetykę, samodzielność wykonania.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach:

  • W przedziale klas I – III

I nagroda – Karol Raduj - SP Majdan Sieniawski                

II nagroda – Julia Jamróz – SP Kopki

III nagroda – Kamila Szerszeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Ignacy Bawół – SP Majdan Sieniawski

Wyróżnienia:

- Nadia Pleśniarska – SP Kopki

- Marcel Kalinowski – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- Oliwia Serwarczyk – SP Górsk

- Artur Michalczyk – SP Nieczajna Górna

- Mikołaj Widleński – Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

 

  • W przedziale klas IV – VIII

I nagroda – Samuel Warzecha – SP Nieczajna Górna

II nagroda – Gabriela Żmuda – SP Lutcza

III nagroda – Kamila Walczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Michalina Ciuhak - Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

Wyróżnienia:

- Roksana Puła – SP Nieczajna Górna

- Victoria Leśniak – SP Kopki

- Izabela Próchniewicz – SP Kępki

- Gabriela Górowska – SP Jelna

- Amelia Szafulska – SP Krajno

 

Podziękowania za udział: SP Bukowa, SP Nowy Sącz.

Sponsorami nagród był Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej,   Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym, Rada Rodziców SPNG.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników!

Galeria: https://www.facebook.com/photo?fbid=1596843950686886&set=pcb.1596844984020116

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.05 42,923,983 unikalnych wizyt