"Zdalna Szkoła +" w naszej szkole
Dodane przez admin dnia 04/09/2020 00:00

Gmina D±browa Tarnowska ponownie została beneficjentem programu „Zdalna Szkoła +”, który współfinansowany jest ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W jego ramach zostały zakupione laptopy (47 sztuk) dla szkół podstawowych z terenu gminy.

Nasza szkoła otrzymała, w ramach projektu otrzymała  pięć laptopów, które wspomog± zdalne nauczanie w naszej szkole.

Więcej informacji: http://www.dabrowatar.pl/zdalna-szkola-plus-w-gminie-dabrowa-tarnowska/