Pamięć o pani Stefanii Szczygłównej
Dodane przez admin dnia 29/10/2020 00:00

¦p. Stefania Szczygłówna zapisała się pięknymi czynami w naszej pamięci, dlatego jako szkoła pamiętamy o Niej.

Pani Stefania zawsze służyła rad± i wsparciem. Była oddana swojemu powołaniu i z wielkim zaangażowaniem działała dla dobra wspólnego. Nie zważaj±c na zagrożenie organizowała tajne nauczanie dla dzieci.

Jest pochowana na cmentarzu parafialnym w D±browie Tarnowskiej.

W zwi±zku z listopadowym ¶więtem, czasem zadumy i refleksji oraz pamięci o zmarłych, odwiedzili¶my cmentarz w D±browie Tarnowskiej, gdzie na grobie ¶p. Stefanii Szczygieł złożyli¶my kwiaty i zapalili¶my znicze.

#szkolapamieta

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-pamieta