Zakończenie roku szkolnego 2020/21
Dodane przez admin dnia 15/07/2021 00:00

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2020/21 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski.

Po powitaniu wszystkich obecnych pan dyrektor podsumował kończący się rok szkolny. Docenił trud uczniów, zaangażowanie rodziców i nauczycieli.  

Podkreślił, że był to rok niełatwy, gdyż w większości był to czas nauki zadanej. Jednak osiągniecia uczniów świadczą, że był to okres dobrze wykorzystany.

Wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając podziękowanie pani Agacie Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców.

Ósmoklasistom życzył  trafnych i dobrych decyzji, by nadal byli pełni motywacji do działania i entuzjazmu. Wyraził przekonanie, że będą godnie reprezentować szkołę.

W dalszej części głos zabrał pan Krzysztof Kaczmarski Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej, który omówił najważniejsze zadania z zakresu oświaty w gminie. Podziękował wszystkim za aktywny udział w podnoszeniu wyzwań jaki niosła ze sobą nauka na odległość. Burmistrz wręczył także panu Dariuszowi Węglowskiemu dokument powierzający stanowisko dyrektora szkoły na kolejne pięć lat. 

W imieniu rodziców głos zabrała pani Agata Machaj przekazując na ręce dyrektora szkoły życzenia spokojnych wakacji.  

W części artystycznej uczniowie klasy ósmej przedstawili program, przygotowany z wychowawcą - panią Bernadetą Pabian. Absolwenci skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I - VIII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

Uczniem roku szkolnego 2020/21 została – Gabriela Kmieć.