POCZET SZTANDAROWY NASZEJ SZKOŁY W SKRZYSZOWIE
Dodane przez admin dnia 31/07/2021 22:00

Nasza szkoła została zaproszona do bliźniaczej Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie (koło Ropczyc i Dębicy, województwo podkarpackie) na jubileuszową uroczystość X rocznicy nadania imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki tamtejszej szkole. Ta uroczystość miała odbyć się w październiku 2020 roku, ale pandemia spowodowała przełożenie terminu. Do Skrzyszowa udał się poczet sztandarowy w składzie: Kacper Kogut, Nikola Partyńska, Gabriela Kmieć i Justyna Maziarz pod opieką p. Ireny Klich.

Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego p. Andrzej Ziajor. Razem z nauczycielami, uczniami, i rodzicami byli obecni: wójt gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witold Darłak, dyrektor ZOJO w Ostrowie Bogusław Wójcik, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Akcji Katolickiej, ochotniczej straży pożarnej, świecki promotor kultu bł. ks. Jerzego, a zarazem opiekun przywiezionej wystawy o ks. Popiełuszce - Marek Kędziorek z Warszawy. Oprócz naszego pocztu były poczty ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie i z miejscowej szkoły.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Roman Woźny z Pustkowa Osiedla, a razem z nim koncelebrowali: ks. Jacek Naleźny z Wadowic Górnych (dawny proboszcz Skrzyszowa), ks. Grzegorz Dąbrowski z Rzeszowa i proboszcz ks. Stanisław Kurcap. Homilię wygłosił ks. Dąbrowski, który pracuje w szkole imienia ks. Popiełuszki: - Dom rodzinny i to, co z niego wynosimy, jest naszym fundamentem w dalszym życiu; nie da się wybiórczo traktować ani modlitwy, ani wiary, to wszystko przynosi widoczne efekty tylko wtedy, kiedy jest spójne. Zaprezentowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny ukazywał ks. Jerzego jako człowieka niezłomnych zasad, gotowego do wielkich poświęceń, a zarazem wielkiego serca, który wszystkim spieszył z pomocą. Następnie przemówił opiekun wystawy - Ks. Jerzy uczy nas, jak pięknie żyć, być duchowo wolnym pomimo wszystkich zakazów i nakazów, bo wolność jest w nas.

Na koniec dyrektor Andrzej Ziajor podsumował dziesięć lat pod patronatem ks. Jerzego. Przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu, m.in. sprowadzenie relikwii ks. Popiełuszki do skrzyszowskiej parafii, rajdy rowerowe, szereg konkursów oraz comiesięczne spotkania z ks. Jerzym przy tablicy.

Z okazji jubileuszu zorganizowano gminny konkurs plastyczny i konkurs wiedzy. Na spotkaniu ogłoszono listę zwycięzców, a goście mogli podziwiać wszystkie prace plastyczne.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani okolicznościowym folderem i medalem z Patronem szkoły. Jubileuszowe spotkanie zakończyło się przy tablicy pamiątkowej Patrona, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki i złożyły pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej.

Zwieńczeniem jubileuszu był poczęstunek obiadowy z jubileuszowym tortem i kawą.

Oprac. Irena Klich