Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Dodane przez admin dnia 05/05/2022 00:00

27 kwietnia rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. pod Honorowym Patronatem: Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.

Konkurs został ogłoszony 17 lutego 2022 roku przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej.

Celem konkursu było:

- zachęcanie młodego pokolenia do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,

- kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko,

- kreowanie postaw szacunku dla tradycji szkoły,

- rozwijanie współpracy między szkołami,

- wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami plastycznymi.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

Prace należało nadesłać do 25 marca 2022 roku.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku organizatorzy konkursu powołali Komisję Konkursową w składzie:

Przewodniczący – Irena Klich nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

Członkowie: Stanisław Stroński – artysta plastyk  z Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, Anna Miodowska-Zawiślak – przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dorota Grzesik - nauczyciel plastyki, Bernadeta Pabian – nauczyciel techniki.

Komisja w dniu 07.04.2022 roku przeliczyła i podzieliła prace zgodnie

z ustalonymi przedziałami wiekowymi.

W konkursie wzięło udział 13 szkół podstawowych z całej Polski noszących imię Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Były to szkoły z następujących miejscowości:

- SP Kępki (Ulan-Majorat)

- Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

- SP Lutcza

- SP Jelna (Gródek nad Dunajcem)

- SP Bukowa (Biłgoraj)

- SP Majdan Sieniawski (woj. podkarpackie)

- SP nr 6 Nowy Sącz

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów koło Dębicy

- SP Krajno (Górno)

- Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- SP Kopki (Rudnik nad Sanem)

- SP Górsk (Zławieś Wielka)

- SP Nieczajna Górna

Na konkurs wpłynęło 212 prac. W przedziale klas I – III napłynęło 110 prac,
z klas IV – VIII – 102 prace.

Przy wystawianiu oceny Komisja brała pod uwagę: zgodność z tematem, oryginalność, estetykę, samodzielność wykonania.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach:

I nagroda – Karol Raduj - SP Majdan Sieniawski                

II nagroda – Julia Jamróz – SP Kopki

III nagroda – Kamila Szerszeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Ignacy Bawół – SP Majdan Sieniawski

Wyróżnienia:

- Nadia Pleśniarska – SP Kopki

- Marcel Kalinowski – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 Ząbki

- Oliwia Serwarczyk – SP Górsk

- Artur Michalczyk – SP Nieczajna Górna

- Mikołaj Widleński – Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

 

I nagroda – Samuel Warzecha – SP Nieczajna Górna

II nagroda – Gabriela Żmuda – SP Lutcza

III nagroda – Kamila Walczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny Skrzyszów

                         - Michalina Ciuhak - Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce

Wyróżnienia:

- Roksana Puła – SP Nieczajna Górna

- Victoria Leśniak – SP Kopki

- Izabela Próchniewicz – SP Kępki

- Gabriela Górowska – SP Jelna

- Amelia Szafulska – SP Krajno

 

Podziękowania za udział: SP Bukowa, SP Nowy Sącz.

Sponsorami nagród był Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej,   Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym, Rada Rodziców SPNG.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy wyników!

Galeria: https://www.facebook.com/photo?fbid=1596843950686886&set=pcb.1596844984020116