Informacja dla rodziców
Dodane przez admin dnia 18/08/2017 00:00

Wnioski na stypendium szkolne można składać od dnia 01.09 do 15.09.2017 w Centrum Usług Wspólnych na ul. Sportowej 4.

Dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Kryterium dochodowe: 514,00 zł netto, natomiast dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przelicz. - 288,00 zł.

Wniosek oraz oświadczenie można odebrać w sekretariacie szkoły lub w CUW w Dąbrowie Tarnowskiej.