Zakończenie roku szkolnego 2017/18
Dodane przez admin dnia 25/06/2018 00:00

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2017/18 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski, który powitał wszystkich obecnych na sali gimnastycznej.

W przemówieniu podsumował mijający rok szkolny. Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę, a rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając na ręce pani Agaty Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców - podziękowanie dla wszystkich Rodziców.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy list Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego  - skierowany do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w którym Nadawca złożył  Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

Pan dyrektor podziękował za wiele lat pracy zawodowej pani Mieczysławie Zielińskiej, która w tym roku odchodzi na emeryturę.

W części artystycznej uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem pana Waldemara Szloska, który był podsumowaniem dokonań artystycznych uczniów w kończącym się roku szkolnym.  Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

 Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe uczniom klas I - VII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Uczniem roku szkolnego 2017/18 został szóstoklasista – Wiktor Wybraniec.