KONKURS"MYŚLĄC OJCZYZNA - JAN PAWEŁ II DO POLAKÓW"
Dodane przez admin dnia 09/07/2018 00:00

W ostatnich czerwcowych tygodniach nauki szkolnej uczniowie wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Miał on formę plastycznych i literackich zmagań. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu diecezji tarnowskiej nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. W szkole nad przebiegiem konkursu czuwała p. Irena Klich.

Prace plastyczne na temat osoby św. Jana Pawła II i jego nauczania społecznego dotyczącego naszej Ojczyzny wykonało ośmiu uczniów: Daria Nowak (klasa I), Paulina Chudy (klasa I), Agnieszka Kmieć (klasa III), Nataniel Doś (klasa IV), Kinga Nowak (klasa V), Nikola Partyńska (klasa V), Julia Białkowska (klasa V), Martyna Początek (klasa V). Natomiast autorką pracy literackiej opisującej i przypominającej nauczanie papieża podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny i spotkań z Polakami była Gabriela Kmieć (klasa V). 

Wszystkie prace zostały przekazane do Instytutu Akcji w Tarnowie. Wyniki konkursu poznamy dopiero w listopadzie, ale już we wrześniu Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nagrodzi  autorów wszystkich prac nagrodami książkowymi.

  Oprac. Irena Klich