AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
Dodane przez admin dnia 07/07/2018 00:00

W roku szkolnym 2017/2018 klasa I realizowała program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa, skierowany do uczniów klas pierwszych. Jest on organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.  W roku 2017/2018 odbyła się już IX edycja programu. Wzięło w niej udział ponad 200 000 maluchów z całej Polski. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. W tym roku materiały wzbogacone zostały również o tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest rozbudowana o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Nasza szkoła, po zgłoszeniu do programu, otrzymała bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków, materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji (na płycie CD), na podstawie których wychowawca klasy I p. Irena Klich realizowała zajęcia o tematyce bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne „Dołącz do Akademii”, a rodzice - broszurę informacyjną.

W styczniu uczniowie wypełniali na stronie internetowej Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie, sprawdzający zdobytą wiedzę. Test zawierał 15 pytań.  Weryfikowana była wiedza z obszaru prawidłowego zachowania na drodze – w tym jak zachowywać się prawidłowo jako pieszy, rowerzysta i pasażer w samochodzie, a także jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy.

Po przeprowadzeniu zajęć i wypełnieniu Testu Bezpieczeństwa nasza szkoła otrzymała Certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 Oprac. Irena Klich