Certyfikat przynależności do Małopolskiej Siecie Szkół Promujących Zdrowie
Dodane przez admin dnia 02/10/2018 00:00

Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej - decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, nasza szkoła otrzymała Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programu Bądź zdrów p. Grażynę Kruk.

Wszystkie inicjatywy spotkały się z aprobatą pana dyrektora i nauczycieli, którzy pracowali w przeprowadzeniu diagnozy początkowej.

Rodzice zostali poinformowali na zebraniu z dyrektorem o idei Szkoły Promującej Zdrowie i wyrazili dla niej swoją aprobatę i chęć pomocy i współpracy w realizowanych zadaniach.

Po wypełnieniu wszystkich zadań – szczegółowo opisanych na naszej stronie internetowej, okazało się, że zaczęliśmy przywiązywać większą uwagę do swojego zdrowia, spożywania większej ilości owoców i warzyw. Zrozumieliśmy, że słodycze nie są zdrowe dla organizmu. Znamy już najważniejsze zasady żywienia w oparciu o piramidę żywieniową i umiemy odróżniać zdrową żywność od małowartościowego posiłku.

Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego zainteresowania grona pedagogicznego zdrowym odżywianiem. Rodzice także wyrazili pozytywną opinię na temat wszystkich prowadzonych działań.

W trakcie realizacji projektu wytworzyła się zdrowa rywalizacja wśród poszczególnych klas. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili wyniki konkursów i mobilizowali swoich kolegów i koleżanki do udziału w nich. W tych zadaniach  wspomagali  ich wychowawcy klas.

Nowy rok szkolny to kolejne miesiące wyzwań w organizowaniu zajęć, konkursów i wystaw o zdrowej żywności. Bardzo ważnym zadaniem jest popularyzacja picia wody oraz dbanie o aktywność fizyczną w postaci, organizacji rajdów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu. W realizację programu włączyła się cała społeczność szkolna, bardzo pomogli rodzice, pracownicy szkoły i służby zdrowia.  

Gratulacje dla wszystkich, którzy włączyli sie w realizację projektu Bądź zdrów!