Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje
Dodane przez admin dnia 24/06/2019 00:00

Po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała Konkurs Plastyczny dla dzieci,  tym razem pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności - szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe zwracało uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice ilustrującej hasło konkursowe.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w tym konkursie. W związku z tym, aby przybliżyć dzieciom tematykę w/w konkursu gościł  w naszej szkole pan Łukasz Pajdo – przedstawiciel KRUS - u w Dąbrowie Tarnowskiej, który przeprowadził z uczniami krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych związanych z okresem letnim. Wyświetliły także film nt. zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych maszyn a także omówił sposoby eliminowania tych zagrożeń nawiązując do w/w konkursu.

Tematyka konkursy spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło w nim udział 37 małych artystów – 17 z klas I – III i 20 z klas IV – VII. Wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone pięknymi nagrodami książkowymi i dyplomami, które uczniowie otrzymali na zakończenie roku szkolnego.

Koordynatorem tego konkursu w szkole była p. Bernadeta Pabian.

Opracowanie: B. Pabian