Zakończenie roku szkolnego
Dodane przez admin dnia 28/06/2019 00:00

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2018/19 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich obecnych na sali nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru nowemu składowi pocztu sztandarowego.

W okolicznościowym przemówieniu pan dyrektor podsumował mijający rok szkolny. Podkreślił, że był to rok wyjątkowy, gdyż świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów. Podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę. Rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły, wręczając pani Agacie Machaj - Przewodniczącej Rady Rodziców - podziękowanie dla wszystkich Rodziców.

Ósmoklasistów docenił za wyniki w pierwszym w Ich życiu egzaminie oraz życzył  im trafnych i dobrych decyzji, by nadal byli pełni motywacji do działania i entuzjazmu. Wyraził przekonanie, że będą godnie reprezentować szkołę.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy list Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego - skierowany do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w którym Nadawca złożył  Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

W części artystycznej – rozpoczętej pięknym polonezem w wykonaniu ósmoklasistów, uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem pana Waldemara Szloska. Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I - VIII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

Uczniem roku szkolnego 2018/19 została szóstoklasistka – Gabriela Kmieć, Czytelnikiem Roku, a Ekspertem Baśniowym Adam Ciąbor z klasy II.