Apel organizacyjny dla uczniów
Dodane przez admin dnia 24/01/2020 00:00

Najważniejsze informacje z życia szkoły uzyskali uczniowie podczas apelu informacyjnego 24 stycznia 2020r.

Było to spotkanie zorganizowane przez pana dyrektora, który krótko podsumował kończące się pierwsze półrocze.

Dyrektor podziękował wszystkim uczniom, którzy angażowali się w akcje, uroczystości, konkursy i zawody sportowe. Pogratulował wysokich wyników i lokat. Omówił także wyniki klasyfikacji i oceny z zachowania.

Przypomniał uczniom o akcjach szkolnej biblioteki „Zabierz książkę na ferie” oraz „Wielka Liga Czytelników” i zachęcił do czytania książek w przerwie zimowej.

Dużo uwagi poświęcił sprawom związanym z bezpieczeństwem uczniów podczas ferii. Zwrócił uwagę jakich zagrożeń  muszą unikać i jak zachować się podczas sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Podkreślił, że ferie nie zwalniają uczniów z odpowiedzialności za siebie i innych oraz obowiązków wynikających ze statutu szkoły.

Pan dyrektor omówił także zabawę choinkową - po przerwie zimowej, w którą włączają się wszyscy uczniowie z nauczycielami oraz samorządem uczniowskim.

Życzymy wszystkim śnieżnych i bezpiecznych ferii zimowych!