05 Grudnia 2022 05:28
BIP
Szkoła online
Szkoły ponadpodstawowe
Kuratorium Oświaty
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Historia szkoły

Początek szkolnictwa w Nieczajnie Górnej datuje się od momentu wybudowania pierwszego budynku szkoły, a miało to miejsce w 1894 roku.

A co wcześniej?

„Tylko matki w deszczowe lub niedzielne popołudnia, lub ojcowie umiejący czytać uczyli synów i córki trudnej sztuki czytania. Uczyli poznawać litery i wyrazy w książeczce do nabożeństwa, bo innych książek jeszcze we wsi nie było – pisze w jednej z kronik szkolnych  kierownik Jan Brzeziński.

Od chwili powstania, aż do dnia dzisiejszego, ściśle związana ze środowiskiem lokalnym szkoła jest ważnym animatorem życia kulturalnego – czego dowody znaleźć można w zachowanych i nadal kontynuowanych kronikach szkolnych- skarbnicach wiedzy nie tylko o szkole, ale i miejscowości.

W poniższym kalendarium uwzględniono tylko najważniejsze fakty z historii szkoły. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

KALENDARIUM

1894 Z inicjatywy ks. kanonika Kozika i staraniem naczelnika gminy Józefa Byka zakupiono budynek drewniany w Luszowicach i postawiono pierwszą szkołę w Nieczajnie.
Pierwszym nauczycielem i zarazem kierownikiem szkoły jest Jan Kotaś, który pełni tę funkcję do 1914 roku.

1904 Za sumę 1200 koron zakupiono budynek murowany z dworu w Gruszowie i z tego wybudowano szkołę o dwóch izbach lekcyjnych. Warunki nauki znacznie się polepszyły.

1910 Szkoła zostaje przemianowana z 1- klasowej na 2-klasową.

1912 W Nieczajnie Dolnej powstaje punkt filialny, który w latach 1921-25 był samodzielną placówką.

1914 Wybucha I wojna światowa. Nie rozpoczęto nowego roku szkolnego na skutek działań wojennych. W budynku szkoły stacjonują wojska austriackie, a od 26 września do maja następnego roku Rosjanie, którzy utworzyli  szpital wojskowy.
Spalono wszystkie sprzęty oraz dokumentację szkolną.

1915 Jan Świątek, kierownik szkoły (pełniący tę funkcję do 1 II 1926 r.), dzięki pomocy finansowej mieszkańców wsi oraz zaangażowaniu ks. Antoniego Gawędy remontuje szkołę. Rozpoczyna się nowy rok szkolny.

1920 Wprowadzono plan szkoły czteroletniej.

1926 1 II kierowniczką szkoły zostaje mianowana Stefania Szczygłówna pełniąca tę funkcję aż do śmierci w 1957 roku. Prowadzi chór dziewczęcy, koło teatralne, kultywuje tradycje ludowe. Swoją pracą i pomocą służyła nie tylko dzieciom, ale i młodzieży oraz dorosłym, zaskarbiając tym sobie serca i wdzięczność mieszkańców wsi.

1939 1 IX wybucha II wojna światowa. Po wkroczeniu do Nieczajnej Niemcy stacjonują w szkole. Z klas uczyniono magazyny ze zbożem. Naukę rozpoczęto dopiero 21 X. Zabroniono uczyć historii, geografii i śpiewu.

1939-45 Należąca do Armii  Krajowej kierowniczka Stefania Szczygłówna prowadzi tajne nauczanie. Uczy dzieci nie tylko języka polskiego i geografii, ale także historii Polski i Europy.

1945 Po wojnie zorganizowano 7- klasową szkołę podstawową. Uczyło początkowo czterech, później pięciu i sześciu nauczycieli.

1954 Przeprowadzono remont kapitalny budynku, gdyż groził on zawaleniem (popękane ściany na skutek opadania fundamentów). Nie uchronił on jednak budynku od dalszego, postępującego niszczenia.

1957 Kierownikiem szkoły zostaje Jan Brzeziński i pełni tę funkcję do 1970 roku.

1958 W VII zaczęto bić fundamenty pod nową szkołę.

1959 W VIII zakończono budowę szkoły, której koszt wyniósł  1 300 000 zł. Zanim oddano ją do użytku, należało usunąć szereg usterek.

1960 11 IX następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Pracuje w niej grono nauczycielskie w składzie: Jan Brzeziński, Zdzisław Skoczylas, Kazimiera Kozak, Irena Kozłowska, Teresa Bączek, Maria Mytyś.

1961 Następuje reorganizacja szkoły na 8- klasową.

1970 Kierownikiem szkoły (dyrektorem) zostaje mgr Kazimierz Szlosek i pełni tę funkcję 32 lata do roku 2002.

1972 Szkoła zainicjowała w byłym powiecie dąbrowskim akcję humanitarną pomocy powodzianom Powiśla Dąbrowskiego pod hasłem „Łańcuch gorących serc”, zwracając się z apelem do innych szkół o przyłączenie się do niej.
Jej kontynuacją  były między innymi: akcja pomocy dotkniętej powodzią Szkole Podstawowej w Krosnej oraz coroczna zbiórka upominków w postaci zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Subotnikach na Białorusi.

1973 W szkole gości Maria Kozaczkowa poetka Powiśla Dąbrowskiego. Przekazała maszynopisy niektórych swoich wierszy z dedykacją.

1975-76 Przeprowadzono remont kapitalny szkoły: doprowadzono wodę oraz zainstalowano centralne ogrzewanie.

1979 Szkoła bierze udział w powszechnych badaniach stanu rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej organizowanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1984 Na placu szkolnym odbywają się gminne dożynki, w organizację których włączają się nauczyciele oraz młodzież szkolna.

1988 W szkole gości aktor August Kowalczyk, były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

1990 Organem prowadzącym szkołę staję się samorząd gminny.

1995 20 XII uczniowie wraz z nauczycielami organizują uroczystość z okazji 100 urodzin mieszkanki Nieczajnej Górnej Ewy Guzik.

1999 Szkoła zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

6 XII ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Kurier Szkolny”.

2002 1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Krzysztof Krakowski i pełni ją do 31VIII 2006 roku.

Szkoła wzbogaca się o bogato wyposażoną pracownię komputerową.

2005 Wiosną rusza budowa nowej sali gimnastycznej.

2006 W sierpniu odbywają się na placu szkolnym gminne dożynki, w przygotowanie których czynnie włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Dariusz Węglowski.

2007 W styczniu zostaje oddana do użytku nowoczesna sala sportowa wraz z całym zapleczem.

2008 W czerwcu szkoła zostaje wyposażana w nowoczesną pracownię komputerową

2008 W październiku przy szkole powstaje kompleks nowych boisk (w tym boisko do koszykówki, piłki ręcznej, bieżnia na 50m)

2008 Listopad - teren szkoły zostaje w całości ogrodzony nowym ogrodzeniem

2008 Listopad - w nowym miejscu zostaje zlokalizowany i utworzony parking samochodowy przy szkole

2008 Grudzień - zostaje przeprowadzony gruntowny remont szatni szkolnych (powstają nowe metalowe boksy dla każdej klasy oddzielny)

2009 Lipiec /sierpień - zostaje przeprowadzony kompleksowy remont korytarzy szkolnych

2010 wrzesień – uruchomienie stołówki szkolnej

2011 maj – nadanie imienia szkole – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej

2011 maj – szkoła otrzymuje od Rodziców sztandar

2013 lipiec – sierpień – utworzenie kompleksu sportowych boisk poliuretanowych

2013 październik – montaż monitoringu w szkole

2014 październik – zakończenie realizacji projektu ekologicznego (teren zielony wokół szkoły)

2014 lipiec – modernizacja chodników wokół szkoły, parkingu samochodowego i rozbudowa stanowisk dla rowerów

2014 październik – uruchomienie pierwszej w szkole pracowni z tablicą multimedialną  

2014 październik – Jubileusz 120 – lecia szkoły

2015 lipiec – sierpień – budowa wielospadowego dachu na budynku szkoły

2016 styczeń – modernizacja klas – tworzenie pracowni multimedialnych

Dziennik elektroniczny
Jadłospis
RODO
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
Pieśń szkoły
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.04 46,058,203 unikalnych wizyt