pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Zakończenie roku szkolnego 2021/22

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2021/22 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski.

Po powitaniu wszystkich obecnych pan dyrektor podsumował kończący się rok szkolny. Docenił trud uczniów, zaangażowanie rodziców i nauczycieli.

Podkreślił, że był to rok niełatwy, gdyż w większości był to czas nauki zadanej. Jednak osiągnięcia uczniów świadczą, że był to okres dobrze wykorzystany.

Wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły Radzie Rodziców.

Ósmoklasistom życzył trafnych i dobrych decyzji, by nadal byli pełni motywacji do działania i entuzjazmu. Wyraził przekonanie, że będą godnie reprezentować szkołę.

W dalszej części głos zabrał pan Stanisław Ryczek Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, który omówił najważniejsze zadania z zakresu oświaty w gminie. Podziękował wszystkim za aktywny udział w podnoszeniu wyzwań jaki niosła ze sobą nauka oraz wręczył Statuetkę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Karolowi Dobrowolskiemu.

W części artystycznej uczniowie klasy ósmej przedstawili program, przygotowany z wychowawcą – panią Dorotą Grzesik. Absolwenci skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom klas I – VIII, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Rodzice otrzymali podziękowania i listy gratulacyjne.

Uczniem roku szkolnego 2021/22 został – Karol Dobrowolski z klasy 8, a Tytuł Czytelnika Roku 2021/22 zdobyła Amelia Walkosz z klasy 3.