pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Spotkanie z rodzicami

22.09. 2022 r. /czwartek/ odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z Rodzicami.

Porządek wywiadówki:

a) godzina 16:30 – spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły;

b) godzina 17:00 – spotkania z wychowawcami klas 1 – 8.

Na zebraniu zostaną omówione najważniejsze zmiany w Programie Profilaktycznyo – Wychowawczym Szkoły na rok szkolny 2022/23, przyjętym Uchwałą Rady Rodziców 09.09.2022 r. oraz zmiany w Statucie szkoły od 01. 09. 2022 r.

Spotkanie przedstawicieli klas odbędzie się w piątek 23.09. 2022 roku o godzinie 8:00.

Z poważaniem Dariusz Węglowski – dyr. SPNG