pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Erasmus+ w szkolnej bibliotece

W roku szkolnym 2021/2022 na zajęciach w szkolnej bibliotece były wykorzystywane nowe umiejętności nauczyciela z zakresu posługiwania się językiem angielskim, które są wynikiem jego udziału w projekcie ERASMUS+. Uczący wzbogacił swój warsztat pracy o szereg nowych narzędzi edukacyjnych, których wykorzystanie pozwoliło w łatwy sposób zaangażować w proces edukacyjny wszystkich dzieci bez wyjątku. Wprowadzenie elementów języka angielskiego na lekcjach bibliotecznych podniósł ich atrakcyjność oraz zwiększył motywację uczniów do udziału w nich.

Podczas tych zajęć wykorzystywano czasopisma anglojęzyczne, nawiązujące swoją tematyką do przyrody, nauki o człowieku czy technologiach we współczesnym świecie.

Czytając wspólnie teksty uczestnicy korzystali także ze słowników języka angielskiego, translatorów i prostych programów wyświetlanych na tablicy multimedialnej.

 

Opracowanie: Dariusz Węglowski