pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Integracyjny wyjazd na lodowisko do Dębicy

W czwartek 01.12.2022r. nasi uczniowie wraz z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły w Gruszowie Wielkim wyjechali na kryte lodowisko do Dębicy. Z naszej szkoły w wyjeździe uczestniczyło 18 uczniów. Celem wyjazdu była nie tylko nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach ale również integracja uczniów obu szkół, zaspokojenie potrzeb poznawczych i intelektualnych uczniów, kształtowanie postaw społecznych przez kontakt z ludźmi. Uczestnictwo w zajęciach na lodowisku było także zachętą do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, wypoczynku i rekreacji, co wpisuje się w założenia realizowanego w szkole projektu „Trzymaj Formę”. Wyjazd zorganizowali i sprawowali opiekę nad uczniami: p. Jerzy Dąbrowa, p. Robert Pacześniowski, p. Dominika Sosin i p. Beata Kuta.

 

Opracowanie: R. Pacześniowski