pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

VII EDYCJA KAMPANII BOHATERON W NASZEJ SZKOLE

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw oraz historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
Nazwa projektu ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.
W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym, wirtualny miejscu pamięci o Powstańcach
i Powstaniu Warszawskim.
Po zgłoszeniu naszej szkoły do kampanii BohaterON – włącz historię! podjęliśmy działania mające na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat Powstania Warszawskiego i jego bohaterach. W związku z tym, że w projekcie uczestniczyliśmy kolejny już rok z rzędu, wielu uczniów naszej szkoły posiada spory zasób wiadomości na temat wydarzeń z 1944 r. w Warszawie. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystali pakiet edukacyjny przygotowany przez organizatorów akcji. Projekt został zrealizowany na zajęciach historii oraz w ramach godzin wychowawczych.
Uczniowie klasy VII i VIII dokonali samodzielnych, indywidualnych wpisów na portalu www.dumnizpowstańców.pl, uczniowie młodszych klas IV-VI przygotowali wspólnie z wychowawcami podziękowania i życzenia oraz nagrali krótkie filmiki, które zostały umieszczone na portalu Dumni z Powstańców. Wychowawcy i najmłodsi uczniowie szkoły – klas I-III dokonali wspólnego wpisu i nagrali filmik dla uczczenia Bohaterów Powstania. W sumie w kampanie włączyło się ponad 100 uczniów naszej szkoły, oprócz wychowawców, nauczycieli historii akcję wsparli również nauczyciele muzyki, plastyki i techniki, którzy pomogli przygotować piosenki i plakaty oraz nagrać filmy.
Na portalu Dumni z Powstańców widnieje 37 wpisów przy miejscowości Nieczajna Górna.
Wszystkim, który włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: I. Tańska