pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

KANGUR MATEMATYCZNY

Kangur Matematyczny to międzynarodowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych,  średnich i wyższych. Co roku bierze w nim udział około 6 milionów uczniów z całego świata, w tym niemal 400 tys. młodych Polaków. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych konkursów  matematyczna na świecie.

Główną ideą konkursu jest – jak przyznają sami jego organizatorzy – dobra zabawa intelektualna, a także sprowokowanie jak „najliczniejszej manifestacji matematycznej”. Kangur Matematyczny co roku odbywa się w trzeci czwartek marca. W tym roku odbył się 16 marca. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była pani Bernadeta Pabian.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 18 uczniów w 4 kategoriach wiekowych:

Żaczek kl. 2 -2 uczniów,

Maluch kl. 3 i 4  – 4 uczniów,

Beniamin kl. 5 i 6– 7 uczniów,

Kadet kl. 7 i 8 – 3 uczniów.

Spośród uczniów naszej szkoły wyróżnienie zdobyli:

–  w kategorii Maluch –    Ewa Pikul z kl. 4,

– w kategorii Beniamin  – Sebastian Wąż z kl. 5

                                                 – Adam Ciąbor z kl. 6.

 

            Gratulujemy wyróżnionym wysokich wyników.

 

Opracowała: Bernadeta Pabian