pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Karta rowerowa.

Karta rowerowa jest dla większości Polaków, pierwszym dokumentem w życiu uprawniający do samodzielnego kierowania pojazdem. Można ją zdobyć po ukończeniu 10 roku życia. Osoba, która nie ma tego dokumentu, a nie ukończyła 18 lat, nie może poruszać się rowerem bez opieki osoby dorosłej.

Uczniowie klasy IV przez cały rok szkolny, sukcesywnie zdobywali wiadomości, aby 13 czerwca br. przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin ten składał się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny na kartę rowerową przeprowadzony został
w formie pisemnej. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 25 pytań z trzema wariantami odpowiedzi, w czasie 35 minut. Aby wynik był pozytywny, należało poprawnie wskazać 20 odpowiedzi. Do egzaminu praktycznego przystąpiły uczniowie, którzy pozytywnie zdali część teoretyczną.  Egzamin praktyczny przeprowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Dąbrowy Tarnowskiej na wyznaczonym placu. W jego skład wchodziły: przygotowanie roweru do jazdy, manewry (slalom, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, przejazd po ósemce itp.) i symulacje sytuacji drogowych (skrzyżowania, sygnalizacja skrętu, przestrzeganie znaków).

Czwartoklasiści spisali się na medal podczas egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Gratulujemy karty rowerowej – pierwszego dokumentem w życiu uprawniającego do samodzielnego kierowania pojazdem .

Opracowała: Bernadeta Pabian