pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Święto powołania Komisji Edukacji Narodowej

Uroczystą akademię z okazji 250 – lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej rozpoczął pan dyrektor Dariusz Węglowski od powitania gości znajdujących się na sali gimnastycznej. Wśród przybyłych byli nauczyciele emeryci panie Kazimiera Wąż i Krystyna Wenc oraz pan Jerzy Skoczylas, pani Marta Chrabąszcz dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ksiądz proboszcz Stanisław Bieleń oraz rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji.

Rocznicę uczczono wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Następnie pan dyrektor przybliżył historię powołania Komisji Edukacji Narodowej, a także zmiany jakie były tym spowodowane w systemie polskiej oświaty.

W dalszej części pan dyrektor podziękował nauczycielom, pracownikom obsługi oraz gościom za pracę i życzliwość wobec szkolnej społeczności.

Miłym akcentem był wyróżnienie przez pana dyrektora niektórych pracowników, którzy w tym dniu otrzymali nagrody dyrektora szkoły.

Wśród nich byli: pani Irena Klich, pani Renata Sojka oraz pani Iwona Tańska. Nagrodę otrzymała również pani Katarzyna Świerzb starszy referent administracyjny i pan Władysław Taraska – woźny.

W dalszej części głos zabrała pani Marta Chrabąszcz, która także złożyła nauczycielom okolicznościowe życzenia, a następnie wręczyła w imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dwie Jego nagrody – pani Grażynie Kruk oraz panu dyrektorowi Dariuszowi Węglowskiemu.

Podsumowaniem była wesoła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem pani Iwony Tańskiej.