pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Małopolski program wspierania uczniów

Od  15 lutego br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego programu wsparcia stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Adresatami programu są uczniowie zdolni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego w przedmiotowym projekcie w bieżącym roku szkolnym jest:

  1. Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  2. Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.
  3. Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.
  4. Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.), a jego wysokość to:

  • 4.200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,
  • 6.600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,
  • 7.200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji – źródło:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023