pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Organizacja rekolekcji wielkopostnych w dniach 04-06.03.2024 r.

W związku z pismem Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Siedmiu Bol. N. M. P. w Nieczajnie Górnej  (L. dz.: 7/2024 z dnia 06. 02. 2024 r.), dotyczącym organizacji rekolekcji wielkopostnych  informuję, że praca szkoły w dniach 04 – 06. 03. 2024 roku, będzie przebiegała według harmonogramu ustalonego z księdzem proboszczem.

Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę nauczycieli podczas  zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole  oraz w trakcie prowadzonych nauk rekolekcyjnych w kościele.

Harmonogram:

Poniedziałek – środa 04 – 06. 03. 2024 roku:

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wszystkich  uczniów w szkole od godziny 8 00 do 9 40.

Nauka rekolekcyjna o godzinie 10 00 (uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę nauczycieli w zgodnie z planem lekcji).

Od godziny 1100 wszyscy uczniowie, którzy nie będą mieć opieki w domu lub nie będą uczestniczyć w kolejnych nabożeństwach rekolekcyjnych będą mieć zapewnioną opiekę w szkole zgodnie z planem lekcji w danym dniu.

Proszę rodziców o przekazanie informacji wychowawcom do piątku 01.03.2024 r. do godziny 9 00, którzy uczniowie będą korzystać z opieki w szkole w tych dniach od godziny 1100.

W tych dniach nie będzie dożywiania w szkole.

Dariusz Węglowski – dyr. SPNG