pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Misja szkoły

,,Ludzi zdobywa się otwartym sercem, nie zaciśniętą pięścią”
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

 

Szkoła nasza promuje system wartości respektujący: dobro, prawdę i poszanowanie dla drugiego człowieka. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty i uzdolnienia. Wyróżnia się w rozwijaniu uzdolnień artystycznych i sportowych. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobra atmosferę. Dba o rekreacje i rozrywkę.

Wizja szkoły

W szkole naszej chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak:

 • samodzielność
 • systematyczność
 • uczciwość
 • odpowiedzialność
 • ciekawość świata
 • patriotyzm
 • tolerancja
 • poszanowanie godności innych ludzi
 • poszanowanie prawa
 • obowiązkowość i punktualność

 

Model absolwenta szkoły;

 • Samodzielny – daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Zna drogi zdobywania zawodów.
 • Twórczy – stara się rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.
 • Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa, dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.
 • Odpowiedzialny – gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 • Ciekawy świata – zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata. Jest aktywny umysłowo. Potrafi posługiwać się językiem obcym.
 • Tolerancyjny – rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
 • Szanuje godność innych – jest zawsze uprzejmy w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych, stosuje w życiu codziennym formy grzecznościowe. Jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka.
 • Szanuje prawo – przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju.
 • Jest patriotą – szanuje wartości narodowe, jest dumny z bycia Polakiem.