pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Zarys Historii szkoły

Początek szkolnictwa w Nieczajnie Górnej datuje się od momentu wybudowania pierwszego budynku szkoły, a miało to miejsce w 1894 roku.

A co wcześniej?

„Tylko matki w deszczowe lub niedzielne popołudnia, lub ojcowie umiejący czytać uczyli synów i córki trudnej sztuki czytania. Uczyli poznawać litery i wyrazy w książeczce do nabożeństwa, bo innych książek jeszcze we wsi nie było” – pisze w jednej z kronik szkolnych kierownik Jan Brzeziński.

Od chwili powstania, aż do dnia dzisiejszego, ściśle związana ze środowiskiem lokalnym szkoła jest ważnym animatorem życia kulturalnego – czego dowody znaleźć można w zachowanych i nadal kontynuowanych kronikach szkolnych- skarbnicach wiedzy nie tylko o szkole, ale i miejscowości.

 

 

W poniższym kalendarium uwzględniono tylko najważniejsze fakty z historii szkoły. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

 

Kalendarium

 

1894  – Z inicjatywy ks. kanonika Kozika i staraniem naczelnika gminy Józefa Byka zakupiono budynek drewniany w Luszowicach i postawiono pierwszą szkołę w Nieczajnie.
Pierwszym nauczycielem i zarazem kierownikiem szkoły jest Jan Kotaś, który pełni tę funkcję do 1914 roku.

1904 – Za sumę 1200 koron zakupiono budynek murowany z dworu w Gruszowie i z tego wybudowano szkołę o dwóch izbach lekcyjnych. Warunki nauki znacznie się polepszyły.

1910  –  Szkoła zostaje przemianowana z 1- klasowej na 2-klasową.

1912  –  W Nieczajnie Dolnej powstaje punkt filialny, który w latach 1921-25 był samodzielną placówką.

1914 – Wybucha I wojna światowa. Nie rozpoczęto nowego roku szkolnego na skutek działań wojennych. W budynku szkoły stacjonują wojska austriackie, a od 26 września do maja następnego roku Rosjanie, którzy utworzyli szpital wojskowy.
Spalono wszystkie sprzęty oraz dokumentację szkolną.

1915 Jan Świątek, kierownik szkoły (pełniący tę funkcję do 1 II 1926 r.), dzięki pomocy finansowej mieszkańców wsi oraz zaangażowaniu ks. Antoniego Gawędy remontuje szkołę. Rozpoczyna się nowy rok szkolny.

1920 – Wprowadzono plan szkoły czteroletniej.

1926 1 II – kierowniczką szkoły zostaje mianowana Stefania Szczygłówna pełniąca tę funkcję aż do śmierci w 1957 roku. Prowadzi chór dziewczęcy, koło teatralne, kultywuje tradycje ludowe. Swoją pracą i pomocą służyła nie tylko dzieciom, ale i młodzieży oraz dorosłym, zaskarbiając tym sobie serca i wdzięczność mieszkańców wsi.

1939 1 IX – wybucha II wojna światowa. Po wkroczeniu do Nieczajnej Niemcy stacjonują w szkole. Z klas uczyniono magazyny ze zbożem. Naukę rozpoczęto dopiero 21 X. Zabroniono uczyć historii, geografii i śpiewu.

1939-45 – Należąca do Armii Krajowej kierowniczka Stefania Szczygłówna prowadzi tajne nauczanie. Uczy dzieci nie tylko języka polskiego i geografii, ale także historii Polski i Europy.

1945 – Po wojnie zorganizowano 7- klasową szkołę podstawową. Uczyło początkowo czterech, później pięciu i sześciu nauczycieli.

1954 – Przeprowadzono remont kapitalny budynku, gdyż groził on zawaleniem (popękane ściany na skutek opadania fundamentów). Nie uchronił on jednak budynku od dalszego, postępującego niszczenia.

1957 –  Kierownikiem szkoły zostaje Jan Brzeziński i pełni tę funkcję do 1970 roku.

1958 – W VII zaczęto bić fundamenty pod nową szkołę.

1959 – W VIII zakończono budowę szkoły, której koszt wyniósł 1 300 000 zł. Zanim oddano ją do użytku, należało usunąć szereg usterek.

1960 – 11 IX następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Pracuje w niej grono nauczycielskie w składzie: Jan Brzeziński, Zdzisław Skoczylas, Kazimiera Kozak, Irena Kozłowska, Teresa Bączek, Maria Mytyś.

1961 – Następuje reorganizacja szkoły na 8- klasową.

1970 – Kierownikiem szkoły (dyrektorem) zostaje mgr Kazimierz Szlosek i pełni tę funkcję 32 lata do roku 2002.

1972 – Szkoła zainicjowała w byłym powiecie dąbrowskim akcję humanitarną pomocy powodzianom Powiśla Dąbrowskiego pod hasłem „Łańcuch gorących serc”, zwracając się z apelem do innych szkół o przyłączenie się do niej.
Jej kontynuacją były między innymi: akcja pomocy dotkniętej powodzią Szkole Podstawowej w Krosnej oraz coroczna zbiórka upominków w postaci zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Subotnikach na Białorusi.

1973 – W szkole gości Maria Kozaczkowa poetka Powiśla Dąbrowskiego. Przekazała maszynopisy niektórych swoich wierszy z dedykacją.

1975-76 –  Przeprowadzono remont kapitalny szkoły: doprowadzono wodę oraz zainstalowano centralne ogrzewanie.

1979 – Szkoła bierze udział w powszechnych badaniach stanu rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej organizowanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1984 – Na placu szkolnym odbywają się gminne dożynki, w organizację których włączają się nauczyciele oraz młodzież szkolna.

1988 – W szkole gości aktor August Kowalczyk, były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

1990 – Organem prowadzącym szkołę staję się samorząd gminny.

1995 – 20 XII uczniowie wraz z nauczycielami organizują uroczystość z okazji 100 urodzin mieszkanki Nieczajnej Górnej Ewy Guzik.

1999 – Szkoła zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

6 XII ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Kurier Szkolny”.

2002 –  1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Krzysztof Krakowski i pełni ją do 31 VIII 2006 roku.

Szkoła wzbogaca się o bogato wyposażoną pracownię komputerową.

2005 – Wiosną rusza budowa nowej sali gimnastycznej.

2006 – W sierpniu odbywają się na placu szkolnym gminne dożynki, w przygotowanie których czynnie włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

1 września 2006 r.  funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Dariusz Węglowski.

2007 – W styczniu zostaje oddana do użytku nowoczesna sala sportowa wraz z całym zapleczem.

2008 – W czerwcu szkoła zostaje wyposażana w nowoczesną pracownię komputerową

2008 – W październiku przy szkole powstaje kompleks nowych boisk (w tym boisko do koszykówki, piłki ręcznej, bieżnia na 50m)

2008 – Listopad – teren szkoły zostaje w całości ogrodzony nowym ogrodzeniem

2008 – Listopad – w nowym miejscu zostaje zlokalizowany i utworzony parking samochodowy przy szkole

2008 – Grudzień – zostaje przeprowadzony gruntowny remont szatni szkolnych (powstają nowe metalowe boksy dla każdej klasy oddzielny)

2009 – Lipiec /sierpień – zostaje przeprowadzony kompleksowy remont korytarzy szkolnych

2010 – wrzesień – uruchomienie stołówki szkolnej

2011 – maj – nadanie imienia szkole – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej

2011 – maj – szkoła otrzymuje od Rodziców sztandar

2013 – lipiec – sierpień – utworzenie kompleksu sportowych boisk poliuretanowych

2013 – październik – montaż monitoringu w szkole

2014 – październik – zakończenie realizacji projektu ekologicznego (teren zielony wokół szkoły)

2014 – lipiec – modernizacja chodników wokół szkoły, parkingu samochodowego i rozbudowa stanowisk dla rowerów

2014 – październik – uruchomienie pierwszej w szkole pracowni z tablicą multimedialną

2014 – październik – Jubileusz 120 – lecia szkoły

2015 – lipiec – sierpień – budowa wielospadowego dachu na budynku szkoły

2016 – styczeń – modernizacja klas – tworzenie pracowni multimedialnych