pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Oferta edukacyjna naszej szkoły

Pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania
oraz możliwość rozwijania jego zainteresowań w serdecznej atmosferze, pod
okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej?

 

Nasza szkoła w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania, gdyż oferuje:

 • jednozmianową naukę od godziny 8:00 we wszystkich klasach;
 • fachową opiekę specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych;
 • zajęcia edukacyjne w małolicznych klasach;
 • ciepłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę;
 • profesjonalną opiekę nad dziećmi, mającymi trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, rozwijające);
 • indywidualną pracę pod kierunkiem nauczycieli różnych przedmiotów;
 • różnorodne formy pracy z dziećmi;
 • warunki do kształtowania postaw patriotycznych, proekologicznych i asertywnych;
 • jasne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;
 • pracownie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas 1-3 – dostosowane do pracy z sześciolatkami;
 • zajęcia rekreacyjne, zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III (Radosna szkoła),
 • nowoczesną pracownię komputerową z bezpiecznym dostępem do Internetu przeznaczoną do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach I – VI;
 • pracownię multimedialną z tablicą interaktywną;
 • zajęcia dla uczniów na krytej pływalni;
 • naukę języka angielskiego od klasy pierwszej;
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną;
 • zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, między innymi:
  – koła przedmiotowe prowadzone przez specjalistów;
  – koło współczesnego tańca towarzyskiego objęte opieką instruktora tańca;
  – koło sportowe prowadzone przez trenera piłki nożnej;
  – zajęcia artystyczne na szkolnej sali teatralnej;
  – udział w zajęciach zespołu ludowego Nieczajnianie, prowadzonego przez choreografa;
 • uczestnictwo uczniów w różnorodnych projektach edukacyjnych i akcjach społecznych;
 • opiekę medyczną na terenie szkoły (pani pielęgniarka);
 • opiekę pedagoga szkolnego i logopedy;
 • aktywnie działający Samorząd Szkolny;
 • smaczne obiady w nowoczesnej stołówce szkolnej;
 • zajęcia turystyczne i kulturalne (wyjazdy na lodowisko, rajdy rowerowe);
 • ciekawe wycieczki, wyjazdy do kina, teatrów;
 • otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych;
 • dobrze wyposażoną salę gimnastyczną;
 • bezpieczeństwo swoich uczniów (monitoring);
 • kompleks boisk zewnętrznych;
 • uczestniczymy w życiu kulturalnym naszej miejscowości poprzez czynny udział w uroczystościach: Święto Truskawki, Festyn Rodzinny, Święto plonów, Dzień Strażaka, Spotkania opłatkowe dla Seniorów, Jasełka dla całej naszej małej ojczyzny; współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Dąbrowskim Domem Kultury, Powiatową Strażą Pożarną, Ośrodkiem Spotkania Kultur, Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej i jej Filią w Nieczajnie Górnej, Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska, Powiatową Komendą Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Nieczajna, Ochotniczą Strażą Pożarną w Nieczajnie Górnej.

  UCZCIE SIĘ Z NAMI!