pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Dokumenty szkolne:

Statut szkołyStatut_2023_

Program Wychowaczo-Profilaktyczny

 

Formularze i wnioski:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Wniosek ZFŚS

 

Regulaminy:

Regulamin wycieczek

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

Druk zwolnienia ucznia ze szkoły: 

Zwolnienie_ucznia_SPNG