pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

Szkole Koło Sportowe

Zajęcia z zakresu OTWP

Zajęcia z zakresu BRD

Zespół tańca ludowego

Zajęcia tańca współczesnego

Zajęcia szachowe

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody

Zajęcia humanistyczne

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia z robotyki