pspng@wp.pl 14 642 14 24
Znajdź nas:

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna dla dzieci sześcioletnich w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej

 

 • zajęcia prowadzone w systemie jednozmianowym,
 • biblioteka szkolna z dostępem do kącika czytelniczego dla najmłodszych,
 • pracownia komputerowa,
 • sale lekcyjne z bezpiecznym dostępem do Internetu,
 • sala zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,
 • objęcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • konkursy i imprezy szkolne,
 • wykwalifikowana, ustawicznie doskonaląca się kadra pedagogiczna,
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez aktywizujące i interaktywne metody nauczania,
 • pomieszczenia lekcyjne dostosowane do potrzeb wiekowych (stoliki, krzesełka),
 • możliwość pozostawienia części podręczników w sali lekcyjnej,
 • bogata baza pomoc dydaktycznych,
 • akcja „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • praktyczne zajęcia na zieleńcu szklonym

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I